Blæksprutte (Urotheutis-blæksprutte)

Uroteuthis spp.

  • Indiske Ocean FAO 51, 57 og Stillehavet FAO 61, 71
   Hånd og fiskeline
  • Vestlig Central Stillehav FAO 71
   Snurpenot
  • Indiske Ocean FAO 51, 57 og Stillehavet FAO 61, 71
   Bundtrawl

  Biologi

  Blæksprutter er bløddyr i nær familie med muslinger og snegle. Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. Der findes mere end 10 forskellige blækspruttearter i Danmark. De to mest almindelig tiarmede blæksprutter i dansk farvande er Loligoblæksprutten og Flyveblæksprutten (Todarodes). Uroteuthis-blæksprutten er også en tiarmet blæksprutte og der tilhører 14 arter til Uroteuthis slægten som alle lever i Indo-vestlige Stillehavet. De forskellige Uroteuthis arter varierer i størrelse mellem 3 cm og 100 cm i kropslængde. De har lysemitterende organer og som alle andre Loliginidae-familiemedlemmer har de en gladius, der strækker sig hele kappens længde.

  Udbredelse

  Uroteuthis arter findes i hele Det Indiske Ocean og det vestlige Stillehav såvel som i det Røde Hav og Den Persiske Golf.

  Fiskeriet

  Blækspruttebestande er relativt robuste over for fiskeri på grund af deres hurtige livscyklus. Uroteuthis-fiskerier er kommercielt vigtig ressource til kystfiskeri. Den nuværende fiskeripraksis ser ikke ud til at truede bestanden.
  Fiskeri med hånd og fiskeline anses for at være miljøvenlige. Fiskeriet med snurpenot (ofte med FAD’er) er ikke meget almindeligt og der er ikke tilstrækkelige data til at vurdere indvirkningen på økosystemet. Bundtråwlfiskeri anses for at have en negativ indvirkning på havmiljøet og kan føre til betydelige ændringer i økosystemet. Forvaltningen af disse fiskerier er forbedret i de seneste år, men betragtes dog stadig som marginal effektiv.