Blæksprutte (Flyveblæksprutte)

Todarodes spp.

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Flydetrawl, bundtrawl
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61
   Hånd og fiskeline
  • Nordlige Stillehav FAO 61
   Flydetrawl, bundtrawl

  Biologi

  Blæksprutter er bløddyr i nær familie med muslinger og snegle.
  Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. Der findes mere end 10 forskellige blækspruttearter i Danmark. De to vigtigste ottearmede blæksprutter i Europa, og de eneste der lever i Danmark, er den almindelige blæksprutte og eledoneblæksprutten. Flyveblæksprutten Todarodes, er en tiarmet blæksprutte, er almindelig i danske farvande.

  Udbredelse

  Den europæiske flyvende blæksprutte kan findes i det østlige Atlanterhav fra arktiske farvande til Guineabugten, også Nordsøen, Middelhavet og Marmarahavet. Den japanske flyveblæksprutte findes i det nordlige Stillehav, langs hele Japans, Kinas og Ruslands kyst og den sydlige kyst i Alaska og Canada.

  Fiskeriet

  Den europæiske flyvende blæksprutte tages overvejende som en bifangst af trawlfiskeri efter andre arter, men den fiskes også ved hånd og fiskeline, garn og snurpenot. Det er ikke underlagt specifikke forvaltningsforanstaltninger. Den japanske flyveblæksprutte fiskes hovedsageligt med hånd og fiskeline om natten for at tiltrække blæksprutten. Dette fiskeri har minimal bifangst. Det fanges også af garn, men det fiskeri er mindre selektive.