Tun, Blåfinnet (Bluefin)

Thunnus maccoyii, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis

  • MSC-certificeret
   Vildtfanget
  • Nordvestlige Atlanterhavet FAO 21, Centrale Vestlige Atlanterhavet FAO 31
   Hånd og line
  • Middelhavet FAO 37
   Hånd og line
  • Indiske Ocean FAO 51, 57
   Vildfanget
  • Nordvestlige Stillehavet FAO 61
   Vildtfanget
  • Nordvestlige Atlanterhavet FAO 21, Centrale Vestlige Atlanterhavet FAO 31, Nordøstlige Atlanterhavet FAO 27, Østlige Atlanterhavet FAO 34
   Pelagisk langline
  • Middelhavet FAO 37
   Snurpenot, Pelagisk langline
  • Indiske Ocean FAO 51, 57; Nordvestlige Stillehav FAO 61
   Vildfanget
  • Middelhavet FAO 37, Østlig Indiske Ocean FAO 57: Australien; Nordvestlig Stillehavet FAO 61: Japan; Østlig Centrale Stillehavet FAO 77: Mexico
   Akvakultur: Havbrug (netbure)

  Biologi

  Blåfinnet tun henviser til flere arter af tun af slægten Thunnus. Historisk og i de sidste årene har der været forekomster af blåfinnet tun i danske farvande. Blåfinnet tun er ca. 2-2,5 m lang og vejer omkring 225-250 kg. Den største Atlantiske blåfinnet tun som man har registreret har haft en vægt på 679 kg.

  Udbredelse

  Tun findes i alle tropiske og tempererede områder i verden.

  Fiskeriet

  Den atlantiske blåfinnet tun har været grundlaget for et af verdens mest lukrative kommercielle fiskeri. Bestanden af atlantisk blåfinnet tun i Middelhavet er i bedring på grund af bedre forvaltning, men der udøves desværre også fortsat et ikke-bæredygtigt fiskeri med langliner og not. Desværre har man igen vedtaget fangstkvoter, der ligger over, hvad den biologiske rådgivning anbefaler, hvilket øjeblikkeligt truer bestanden. Forvaltningen er stadig ikke stærk nok. Globalt er bestandene af blåfinnet tunarter under pres og overfisket særligt pga. dens eftertragtede røde kød, som bruges i sushi verden over.

  Akvakultur

  Flere steder i Middelhavet, men også i Australien, Mexiko og Japan opdrættes blåfinnet tun, som er fanget som ungfisk fra vilde fiskebestande. Disse opdræt udgør et stort pres på økosystemet, da foderet består af store mængder pelagiske fisk, som ofte stammer fra ikke-bæredygtige bestande.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  WWF er imod certificering af fiskeriet efter atlantisk blåfinnet tun og mener, at det vil hindre fuld genopretning af en af verdens mest værdifulde fiskebestande.