Tun, Blåfinnet (Bluefin)

Thunnus maccoyii, Thunnus thynnus, Thunnus orientalis

  • MSC-certificeret
   Vildtfanget
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21, Centrale Vestlige Atlanterhav FAO 31
   Line og stang
  • Middelhavet FAO 37
   Line og stang
  • Indiske Ocean FAO 51, 57
   Vildfanget
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61
   Vildtfanget
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21, Centrale Vestlige Atlanterhav FAO 31, Nordøstlige Atlanterhav FAO 27, Østlige Atlanterhav FAO 34
   Pelagisk langline
  • Middelhavet FAO 37
   Snurpenot, Pelagisk langline
  • Middelhavet FAO 37, Østlig Indiske Ocean FAO 57, Nordvestlig Stillehav FAO 61, Østlig Centrale Stillehav FAO 77
   Akvakultur: Havbrug (netbure)

  Biologi

  Tundåsen i supermarkedet syner måske ikke af meget, men fx gulfinnet tun kan blive op til to meter lang og veje op til 200 kilo.
  Tun dækker over flere forskellige arter, de er hurtigtsvømmende fisk og kan bevæge sig op til 80 km/t. De lever i åbent vand i de store oceaner. Tunen kan svømme langt efter føde og danner gerne stimer bestående af op til 5.000 individer.

  Udbredelse

  Tun findes i alle tropiske og tempererede områder i verden.

  Fiskeriet

  Bestanden af atlantisk blåfinnet tun i Middelhavet er i bedring på grund af bedre forvaltning, og der har sågar været forekomster af blåfinnet tun i danske farvande. Desværre har man igen vedtaget fangstkvoter, der ligger over, hvad den biologiske rådgivning anbefaler, hvilket øjeblikkeligt truer bestanden. Forvaltningen er stadig ikke stærk nok. Globalt er bestanden af blåfinnet tun under pres og overfisket særligt pga. dens eftertragtede røde kød, som bruges i sushi verden over.

  Akvakultur

  Flere steder i Middelhavet opdrættes blåfinnet tun, som er fanget som ungfisk. Disse opdræt har et stort pres på økosystemet, da foderet i opdrættet består af store mængder vilde, pelagiske fisk, som ofte stammer fra ikke-bæredygtige kilder fanget i Middelhavet.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  WWF er imod certificering af fiskeriet efter atlantisk blåfinnet tun og mener, at det vil hindre fuld genopretning af en af verdens mest værdifulde fiskebestande.

  Pin It on Pinterest

  Share This