Tun, Gulfinnet (Yellowfin)

Thunnus albacares

  • MSC-certificeret
   Vildtfanget
  • Indiske Ocean FAO 51, 57; Atlanterhav FAO 21, 27, 31, 34, 41, 47
   Hånd og fiskeline
  • Vestlige og Centrale Stillehav FAO 61, 71, 77, 81, 87
   Snurpenot uden Fish Aggregating Device (FAD)
  • Indiske Ocean FAO 51, 57; Atlanterhavet FAO 21, 27, 31, 34, 41, 47
   Snurpenot uden Fish Aggregating Device (FAD)
  • Globalt
   Pelagisk langline, Snurpenot med Fish Aggregating Device (FAD), drivgarn
  • Vestlige Centrale Stillehav FAO 71: Filippinerne, Indonesien
   Gællenet

  Biologi

  Tundåsen i supermarkedet syner måske ikke af meget, men fx gulfinnet tun kan blive op til to meter lang og veje op til 200 kilo.
  Tun dækker over flere forskellige arter, de er hurtigtsvømmende fisk og kan bevæge sig op til 80 km/t. De lever i åbent vand i de store oceaner. Tunen kan svømme langt efter føde og danner gerne stimer bestående af op til 5.000 individer.

  Udbredelse

  Tun findes i alle tropiske og tempererede områder i verden.

  Fiskeriet

  Bestandene af gulfinnet tun kan bære presset fra fiskeriet og fiskeriet med stang-og-line samt med håndline er yderst selektivt uden unødig bifangst. MSC-certificeringen garanterer, at der ikke sker overfiskeri, og at der bliver stillet betingelser om at fiskeriet skal reducere dets miljøpåvirkning og bifangst at andre arter til et bæredygtigt niveau. Bestandene af gulfinnet tun i Stillehavet og Det Indiske Ocean er presset af overfiskeri. Derfor anbefales det, at man køber gulfinnet tun fra fiskerier med håndline eller med stang og line. Fiskerier efter gulfinnet tun med garn, langliner eller not (med Fish Aggregating Device [FAD]) kan medføre betydelig bifangst af havfugle, havpattedyr, hajer og mindre tun (baby-tun).

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1

  Pin It on Pinterest

  Share This