Søtunge

Solea solea

  • Europa
   Akvakultur: dambrug (raceways, tanks)
  • Nordøstatlanterhav FAO 27: Nordsøen (IV), Biscayabugten (VIII)
   Bundgarn
  • Nordøstatlanterhav FAO 27: Skagerrak (IIIa), Kattegat (IIIa), Bælthavet (22) og Sundet (23), Vestlige Østersø (24)
   Bundgarn, bundtrawl
  • Nordøstatlanterhav FAO 27: Engelske Kanal (VIId, e)
   Toggergarn
  • Centrale Østlige Atlanterhav FAO 34: Senegal; Middelhavet FAO 37
   Vildfanget
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27 (på nær IIIa, 22-24)
   Bundtrawl

  Biologi

  Søtunge, eller alm. tunge, betragtes som en delikatesse og er en særdeles værdifuld fladfisk for danske fiskere. Den er let at filetere og har en mild og sød smag.
  Søtungen, eller almindelig tunge som den også kaldes, er en nataktiv fladfisk, der lever af bunddyr. Den findes på sandet og mudret bund ned til 300 m. Søtungen måler normalt 15-45 cm, men kan blive op til 70 cm og ikke mindre end 50 år gammel. Den vokser langsomt, bliver sent kønsmoden og er derfor særligt i eksponeret for overfiskeri.

  Udbredelse

  Søtunge lever i det nordøstlige Atlanterhav fra Norge til Vestafrika, samt i Middelhavet og den vestlige del af Sortehavet.

  Fiskeriet

  Bestanden i Nordsøen er nu på et bæredygtigt niveau, men fiskeripresset er stadig for højt. Bestanden i Skagerrak, Kattegat og den vestlige Østersø er mindre, men presset fra fiskeriet er dog aftaget betydeligt i de seneste år. Fiskeriet med bundtrawl i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og Østersøen har i nogle områder haft en ødelæggende påvirkning på sårbare levesteder. Trawlfiskeriet medfører desuden bifangst af truede og sårbare arter (fx hajer og rokker). Bomtrawl ødelægger med tunge kæder havbundens økosystem og dyreliv på lang sigt. Fiskeriet med garn er derimod selektiv og har minimal miljøpåvirkning på havbunden, men viser også bifangster af truet arter såsom hajer og rokker.
  Denne art fiskes af danske kystfiskere og fanges med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder mindre brændstofforbrug og friskere fisk.

  Akvakultur

  Søtunge bliver produceret i Spanien, Island, Frankrig og Portugal. Opdræt af søtunge har et højt energiforbrug, og der kræves mere end 3,2 kg vildfisk pr. kg produceret søtunge. Landbaserede lukkede, såkaldte RAS-opdrætsanlæg har ingen negativ påvirkning på de omkringliggende farvande. Forvaltning i Nordeuropa er omfattende og effektiv, mens de i Sydeuropa ofte ikke så strengt implementeret.