Slethvar

Scophthalmus rhombus

  • Nordøstlig Atlanterhav FAO 27: Skagerrak & Kattegat (IIIa); Nordsø (IV), Engelske Kanal (VIId, VIIe)
   Bundgarn
  • Nordøstlig Atlanterhav FAO 27: Skagerrak & Kattegat (IIIa); Nordsø (IV), Engelske Kanal (VIId, VIIe)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Biscayabugten (VIIIa, VIIIb)
   Bundgarn

  Biologi

  Slethvarren foretrækker farvande med lav saltholdighed som i Østersøen, og den er mere sjælden i Nordsøen. Slethvar er en fladfisk i pighvarfamilien, og den bliver i gennemsnit mellem 40 cm til 75 cm i længden og kan veje op til 3 kg. Slethvar forveksles af og til med pighvar, som er mere diamantformet, mens slethvarren er mere langstrakt. Desuden er slethvarren helt glat på oversiden, hvorimod pighvarren har mange tydelige torne eller pigge.

  Udbredelse

  Selvom slethvar er en saltvandsfisk, foretrækker den brakvand. I Danmark lever pighvar fortrinsvis i Østersøen, Kattegat og i de indre danske farvande og fjorde.

  Fiskeriet

  Hovedsageligt fanges slethvar som værdifuld bifangst i fiskeri med bomtrawl efter rødspætter og søtunger. Men den fanges også i andre trawlfiskerier og med garn. Bundtrawlfiskeriet kan ødelægge havbunden og påvirke de arter, som lever der.
  Danske kystfiskere fanger slethvar med passive eller semi-passive, selektive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv.
  Der findes ikke tilstrækkeligt data til at danne grundlagt for en kvantitativbestandsvurdering, men der er gode indikationer af, at bestanden i de danske farvande og fjorde er sund, og at den bliver ikke overfisket.