Hajer

Selachimorpha

  • Globalt
   Vildtfanget

  Biologi

  Styr udenom haj på restauranten eller i butikken.
  Der findes over 656 arter af hajer i verden. Af de 656 arter, er 90 truede af udryddelse ifølge IUCN’s (Den Internationale Organisation for Naturbevarelse) røde liste. Det er hver syvende art der befinder sig i kategorierne “sårbar”, “truede” og “uddryddelsestruet”. I de danske farvande lever 14 arter. Hajer ofte befinder sig i toppen af fødekæden og spiller en afgørende rolle i forhold til at holde økosystemet i balance.

  Udbredelse

  Hajer findes i alle verdenshave, på alle levesteder og på mange dybder.

  Fiskeriet

  Hajer fanges ofte som bifangst i fiskeri med fx langline, not (tunfiskeri) eller bundtrawl. Hajer vokser langsomt, bliver sent kønsmodne, og får meget få afkom, hvilket gør dem mere sårbare over for overfiskeri. Det vurderes, at der bliver fanget 90-100 millioner hajer hvert år, primært for deres finner.