Rødfisk

Sebastes spp.

  • Sebastes alutus - Nordøstlige Stillehav FAO 67
   Bundtrawl
  • Sebastes mentella - Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Norskehavet (II)
   Bundtrawl
  • Sebastes norvegicus - Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Norskehavet (II), Island & Færøer (V), Iriske Hav (VI), Keltiske Hav & Engelske Kanal, Østgrønland (XIV)
   Bundgarn, bundtrawl
  • Sebastes mentella - Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (Va), Østgrønland (XIV)
   Bundtrawl

  Biologi

  De største og ældste rødfisk, der nogensinde er fanget, menes at have været 100 år gamle. Det er dog vanskeligt at bestemme den præcise alder af den langsomt voksende fisk.
  Rødfisk fra europæiske fiskerier tilhører to forskellige arter: den store rødfisk (Sebastes norvegicus) og dybhavsrødfisken (Sebastes mentella). Dybhavsrødfisken bliver op til 55 cm, mens den store rødfisk (dog sjældent) kan blive helt op til 100 cm. Rødfisk lever i stimer på 1000 m dybde. De vokser meget langsomt og bliver sent kønsmodne, hvilket gør arten meget modtagelig for overfiskeri.

  Udbredelse

  Både stor rødfisk og dybhavsrødfisk findes i hele Nordatlanten fra Canada til Norge. Stor rødfisk har den sydligste udbredelse og kan fanges i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og helt ned langs den portugisiske kyst.

  Fiskeriet

  Der er usikkerhed om bestanden af dybhavsrødfisk i Norskehavet, men der er tegn på, at de seneste års fiskeriforvaltning virker og at bestanden er stabil og i bedring. Der hersker også usikkerhed om bestanden omkring Grønland og Island, og man er bekymret for bestanden. Imens er bestandene af rødfisken omkring Island, Færøerne og Grønland sund, men fiskeritrykket er højt. I fiskeriet forekommer der bifangst af hajer og rokker, delfiner og hvaler. Forvaltningsforanstaltninger for beskyttelse af kodtvandskoraller i fiskeriet mangler.