Makrel

Scomber scombrus, S. colias

  • Scomber colias - Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Biscayen (VIII), Portugisiske kyster (IXa)
   Snurpenot
  • Scomber scombrus - Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Pelagisk garn
  • Østlige centrale Atlanterhav FAO 34 (på nær 34.1), Middelhavet FAO 37
   Vildfanget

  Biologi

  Makrellen lever i store stimer og kan svømme op til 5,5 meter pr. sekund. Den er en hurtig svømmer, der lever i store stimer nær overfladen. Den er en af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, og fanges hvert år i store mængder i Nordatlanten. Makrellen nå en størrelse på ca. 50 cm og kan blive 11 år gammel. Om sommeren er den en regelmæssig gæst i Skagerrak og Kattegat.

  Udbredelse

  Makrel findes i hele Nordatlanten, fra Norge i nord til Marokko i syd og fra det nordøstlige USA til Sydgrønland. Den forekommer også i Middelhavet og Sortehavet.

  Fiskeriet

  Bestanden er faldet, men ligger stadigvæk over referenceniveauer. Bestanden er overfisket på nuværende tidspunkt. Fiskeriet foregår med pelagiske trawl eller med snurpenot, som har lav bifangster. Bifangster af delfiner og hvaler kan dog forekomme. Fiskeri med håndliner er meget selektiv og har ingen væsentlig miljøpåvirkning. Forvaltning af fiskeriet i Nordatlanten er effektivt. I modsætning er forvaltningen i det østlige centrale Atlanterhav ikke særlig effektiv, og der findes fx ingen specifikke foranstaltninger til regulering af makrelfiskeriet i Middelhavet.
  Denne art fiskes af danske kystfiskere og fanges med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder lokalt fanget og friskere fisk.