Makrel

Scomber scombrus, S. colias

  • Scomber scombrus - Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Flydetrawl, pelagisk garn
  • Scomber colias - Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Biscayen (VIII), Portugisiske kyster (IXa)
   Snurpenot
  • Middelhavet FAO 37
   Vildtfanget
  • Scomber colias - Østlige centrale Atlanterhav FAO 34 (på nær 34.1)
   Vildtfanget

  Biologi

  Makrellen lever i store stimer og kan svømme op til 5,5 meter pr. sekund. Den er en hurtig svømmer, der lever i store stimer nær overfladen. Den er en af de økonomisk vigtigste arter i dansk fiskeri, og fanges hvert år i store mængder i Nordatlanten. Makrellen nå en størrelse på ca. 50 cm og kan blive 11 år gammel. Om sommeren er den en regelmæssig gæst i Skagerrak og Kattegat.

  Udbredelse

  Makrel findes i hele Nordatlanten, fra Norge i nord til Marokko i syd og fra det nordøstlige USA til Sydgrønland. Den forekommer også i Middelhavet og Sortehavet.

  Fiskeriet

  Bestanden er faldet, men ligger stadigvæk over referenceniveauer. Bestanden er overfisket på nuværende tidspunkt, og flere fiskeri har derfor mistet MSC-certificeringen. Fiskeriet forgår med pelagiske trawl eller med snurpenot, som har lav bifangster. Bifangster af delfiner og hvaler kan dog forekomme. Fiskeri med håndliner er meget selektiv og har ingen væsentlig miljøpåvirkning. Forvaltning af fiskeriet i Nordaltatlanten er effektivt. I modsætning er forvaltningen i det østlige centrale atlanterhav ikke særlig effektiv, og der findes ingen specifikke foranstaltninger til regulering af makrelfiskeriet som i Middelhavet.
  Denne art fiskes af danske kystfiskere og fanges med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder mindre brændstofforbrug og friskere fisk.

  Pin It on Pinterest

  Share This