Sardin

Sardina pilchardus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27 (på nær Biscayabugten VIII)
   Snurpenot
  • Middelhavet FAO 37: Nordlige Alboran Hav (GSA 1), Sydlige Alboran Island (GSA3), Nordlige Adriaterhav (GSA 17), Ægæerhavet (GSA 22)
   Snurpenot
  • Middelhavet FAO 37: Sydsicilien (GSA 16)
   Flydetrawl, Snurpenot
  • Middelhavet FAO 37: Nordlige Adriaterhav (GSA 17)
   Flydetrawl

  Biologi

  Sardiner i konserves holder længe, og i Frankrig og Spanien mener man sågar, at fisken når sin bedste smag efter 10 år i dåsen.
  Sardinen er en lille fisk i sildefamilien, der lever i store stimer med op til hundredetusinder af fisk. En sardin måler typisk 10-20 cm, men kan blive op til 27 cm. Sardiner lever af plankton, og følger deres mikroskopiske byttedyr op til overfladen om natten.

  Udbredelse

  Sardinen er udbredt i hele Nordatlanten og lever langs de europæiske kyststrækninger, hvor den i sommerperioden vandrer mod nord.

  Fiskeriet

  Bestanden af sardiner ud for Portugal og den spanske nordkyst er overfisket. Forvaltningen vurderes som delvis effektiv. Størrelsen af sardinbestandene i Middelhavet er utilstrækkeligt dokumenteret, og data er forældet. Det tyder dog på, at bestandene er i bedring efter flere års overfiskeri. Fiskeriet med snurpenot og pelagisk trawl er relativ selektiv og påvirker miljø ikke så meget, men bifangster af beskyttede havskildpadder og rokker kan forekomme.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1