Sandart

Sander lucioperca

  • Søer: Litauen, Letland, Estland, Poland
   Snurrevod, hånd- og fiskeline, tejner, ruser, garn
  • Nordøstatlanterhav FAO 27: Østersøen (IIIb, c, d)
   Garn
  • Søer: Tyrkiet, Rusland, Kazakhstan, Ukraine
   Tejner, ruser, garn, bundsat langline, bomtrawl

  Biologi

  Sandarthannen bygger rede og forsvarer æggene, indtil de klækker. Hannen passer på dem ved at vifte med halen over dem.
  Sandarten er en rovfisk, der kan blive op til 1 m lang og veje 20 kg. De fleste eksemplarer bliver dog sjældent mere end 50 cm. Sandartens kød er fast og velsmagende.

  Udbredelse

  Sandart lever primært i ferskvand, men trives også i kystnære havområder. Den forekommer naturligt i Østersøregionen, Nordsøen, det Kaspiske Hav, Aralsøen og Sortehavet. Der er usikkerhed om størrelsen af bestandene i Østersøen, og det er sandsynligt, at der forekommer overfiskeri. Sandarten er i flere lande indført som opdrætsfisk.

  Fiskeriet

  Der er kun begrænset data om bestandene af sandart i Nordeuropas søer, hvilket giver noget usikkerhed og behov for forsigtighed. Men det tyder dog på, at bestandene befinder sig på et bæredygtigt niveau. Imens fiskeritrykket i Østersøen er højt.

  Akvakultur

  I Danmark findes der “Intensive Recirculating Aquaculture Systems” (RAS) for sandart, altså fiskeopdræt i lukkede, recirkulerede anlæg på land. Det umuliggør undslip af opdrætsfisk og dermed genetisk forurening ligesom sygdomme ikke kan spredes sig. Udover det bliver vandressourcer udnyttet bedre i RAS-anlæg.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1