Sandart

Sander lucioperca

  • Nordøstatlanterhav FAO 27
   Vildfanget

  Biologi

  Sandarthannen bygger rede og forsvarer æggene, indtil de klækker. Hannen passer på dem ved at vifte med halen over dem.
  Sandarten er en rovfisk, der kan blive op til 1 m lang og veje 20 kg. De fleste eksemplarer bliver dog sjældent mere end 50 cm. Sandartens kød er fast og velsmagende.

  Udbredelse

  Sandart lever primært i ferskvand, men trives også i kystnære havområder. Den forekommer naturligt i Østersøregionen, Nordsøen, det Kaspiske Hav, Aralsøen og Sortehavet. Der er usikkerhed om størrelsen af bestandene i Østersøen, og det er sandsynligt, at der forekommer overfiskeri. Sandarten er i flere lande indført som opdrætsfisk.

  Fiskeriet

  Der er kun begrænset data om bestandene af sandart i Nordeuropas søer og kystnær områder, hvilket giver noget usikkerhed og behov for forsigtighed. Fiskeritrykket i Østersøen er højt.

  Akvakultur

  I Danmark findes der “Intensive Recirculating Aquaculture Systems” (intensive RAS) for sandart, altså fiskeopdræt i lukkede, recirkulerede anlæg på land. Det umuliggør undslip af opdrætsfisk og dermed genetisk forurening ligesom sygdomme ikke kan spredes sig. Udover det bliver vandressourcer udnyttet bedre i RAS-anlæg.