Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (Va), Nordøstgrønland (XIVa)
   Håndliner, snurrevod, langline
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (V), Nordsø (VI), Azores (XII), Østgrønland (XIV)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Stillehav FAO 67
   Vildfanget
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27 (på nær andet nævnt)
   Vildfanget
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21
   Vildtfanget

  Biologi

  Hellefisk er en fladfisk og findes hyppigst på blød bund på dybder mellem 200 og 2000 meter, med en tydelig tendens til at de største fisk opholder sig på dybest vand. Hanner måler op til 80 cm (6-8 kg) og hunner op til 100 cm (15-20 kg). Det største registrerede eksemplar målte 120 cm og vejede 45 kg. Hellefisk kan leve op til 50 år, vokser langsomt og bliver først kønsmoden i en alder af 10-14 år, hvilket gør hellefisk sårbar over for overfiskeri.

  Udbredelse

  Hellefisk findes i de arktiske farvande i hele Nordatlanten, i det nordlige Stillehav og i Ishavet.

  Fiskeri

  Bestande omkring Island og Færøer, i Keltiske Hav, nord af Azores, i Østgrønland, i Beringshavet og i Alaskagolfen vokser langsom. Bestande i vestlig Grønland og Canada ser stabile, mens status af bestande i Newfoundland og Labrador er ukendt. Bestanden af hellefisk ved Vestgrønland har udviklet sig i de seneste år. Der er dog tegn på, at man i dele af det indenskærs fiskeri fanger ungfisk, der ikke har nået fuld størrelse. Det kystnære fiskeri af hellefisk med line og garn er mere skånsomt end trawlfiskeriet.
  Forvaltningen og kontrollen af fiskeri efter hellefisk i det nordøstlige Atlanterhav har været delvist succesfuld. Forvaltning i det nordvestlige Atlanterhav og Stillehavet er delvis eller overvejende succesfulde.