Hellefisk

Reinhardtius hippoglossoides

  • MSC-certificeret
   Vildtfanget
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (V), Sydøstgrønland (XIVa)
   Håndliner, snurevod, langline
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21: Grønlands sydvestkyst (NAFO 1A inshore)
   Bundgarn, langline
  • Nordøstlige Stillehav FAO 67: Nordøstlig Stillehav
   Bundtrawl, langline
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Norskehavet (II)
   Bundlangline, bundgarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Vestlige Irland, Island, Færøerne, Vestlige Skotland, Nordlige Azoerne, Biskayen
   Bundtrawl, bomtrawl, bundsat langline
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21 (pånær Grønlands sydvestkyster)
   Vildtfanget
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21: Newfoundland (NAFO 3), Baffinbugten (NAFO 0)
   Vildtfanget

  Biologi

  Hellefisk er en fladfisk og findes hyppigst på blød bund på dybder mellem 200 og 2000 meter, med en tydelig tendens til at de største fisk opholder sig på dybest vand. Hanner måler op til 80 cm (6-8 kg) og hunner op til 100 cm (15-20 kg). Det største registrerede eksemplar målte 120 cm og vejede 45 kg. Hellefisk kan leve op til 50 år, vokser langsomt og nå modenhed sent i alderen 10-14 år, hvilket gør den sårbar over for overfiskeri.

  Udbredelse

  Hellefisk findes i de arktiske farvande i hele Nordatlanten, i det nordlige Stillehav og i Ishavet.

  Fiskeri

  Bestande omkring Island og Færør, i Keltiske Hav, nord af Azoren, i Østgrønland, i Beringshavet og i Alaskagolfen vokser langsom. Bestande i vestlig Grønland og Canada ser stabile ud, mens status af bestande i Newfundland og Labrador er ukendt. Bestanden af hellefisk ved Vestgrønland har udviklet sig stabilt de seneste år. Der er dog tegn på, at man i dele af det indenskærs fiskeri fanger yngre fisk, der ikke har nået fuld størrelse. Det kystnære fiskeri af hellefisk med line og garn i fx det vestlige Grønland er mere skånsomt end trawlfiskeriet.
  Forvaltningen og kontrollen af fiskeri efter hellefisk i det nordøstlige Atlanterhav har været delvist succesfuld. Forvaltning i det nordvestlige Atlanterhav og Stillehavet er delvis eller overvejende succesfulde.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1

  Pin It on Pinterest

  Share This