Rokker

Batoidea

  • Globalt
   Vildtfanget

  Biologi

  Rokker er bruskfisk ligesom hajer, hvilket betyder, at skelettet består af brusk i stedet for ben som hos de fleste andre fisk. Der findes 808 forskellige rokkearter i verden, hvoraf de mindste er ca. 25 cm. og den største kan få et vingefang op til 8,8 m. De har en stærk, flad krop og store brystvinger, der er fusioneret med hovedet. Af de 808 rokkearter, er 127 truede af udrydelse ifølge IUCNs røde liste. Det er hver sjette art der befinder sig i kategorierne “sårbar”, “truede” og “uddryddelsestruet”. I de danske farvande findes 14 arter.

  Udbredelse

  Rokker findes i alle verdenshave og typisk i kystområder, selvom nogle arter lever ned til 3.000 m dybde. Flere rokkearter lever i brakvand og flodmundinger, men man kan også finde rokker der udelukkende lever i ferskvand.

  Fiskeriet

  Rokker bliver typisk fanget som bifangst i bundtrawl og garnfiskeri. Til forskel fra mange andre fiskearter bliver rokker sent kønsmodne og får meget få afkom, hvilket gør dem mere sårbare over for overfiskeri. Derudover ligner flere af arterne hinanden til forveksling, så man kan komme til at spise en udryddelsetruet én af slagsen, udn at være klar over det. Bundtrawlfiskeri påvirker livet på havbunden og dermed hele økosystemet. Forvaltningens effektivitet varierer efter region, men samlet set kan det imidlertid siges, at den ikke er tilstrækkelig, hvis den overhovedet eksisterer.