Krebs

Procambarus clarkii, Astacus astacus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak, Kattegat, Nordsøen, Rockall, vestlige Skotland, Færøerne
   Bundtrawl
  • Kina
   Tegner
  • Kina
   Akvakultur: Dambrug

  Biologi

  Flodkrebs er i Danmark stærkt truet af invasive arter som signalkrebsen, som konkurrerer med flodkrebsen og har medbragt sygdomme, der er dødelige for den hjemmehørende flodkrebs.
  Krebs ligner en mindre version af hummer og bliver omkring 20 cm lang. Krebs lever i ferskvand, og blandt de mange arter af krebs findes der syv naturligt forekommende arter i Europa.

  Udbredelse

  Flodkrebsen (Astacus astacus) er udbredt i hele Europa. Men mange europæiske arter er truet af invasive krebsearter, som bringer sygdomme med sig og skaber konkurrence om føde og leveområder, som fx Louisiana-flodkrebs (Procambrius clarkii) eller signalkrebs (Pacifastacus leniusculus) fra det sydlige USA.

  Fiskeriet

  Flodkrebsbestandene i Europa er i kritisk tilstand, og arten er flere steder forsvundet. Konkurrencen fra nye invasive arter (fx signalkrebs og Louisiana-krebs) er den væsentligste årsag til nedgangen i bestandene. Men presset fra fiskeri spiller også en rolle.

  Opdræt

  De eksisterende opdrætsanlæg for den europæiske fodkrebs er lukkede recirkuleringsanlæg med høj vandbesparelse og effektiv rensning af spildevandet. Fiskeri efter fx Louisiana-krebs (i Europa) er med til at beskytte lokale arter og økosystemer mod denne stærkt invasive amerikanske krebs. I det sydlige USA kultiveres Louisiana-krebs i risdamme uden brug af foder eller kemikalier. De fleste amerikanske krebs kultiveres i områder, hvor krebsen allerede er naturligt forekommende. Krebs i Kina opdrættes i risdamme uden brug af foder eller tilsætningsstoffer. Men pga. mangelfuld regulering og forvaltning er der flere steder betydelig risiko for, at krebsen breder sig uhæmmet og truer lokale arter og levesteder.

  Pin It on Pinterest

  Share This