Mørksej

Pollachius virens

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (Va)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Færøerne (Vb)
   Pelagisk trawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Norskehavet (II), Skagerrak & Kattegat (IIIa), Nordsøen (IV), Rockall & Nordskotland & Nordirland (VI)
   Bundtrawl

  Biologi

  Mørksej er også kendt som gråsej eller bare sej.
  Mørksej er en torskefisk, men har kun den karakteristiske skægtråd mens den er ung. Den lever i stimer i de øvre vandlag og ned til 250 m dybde, og findes ofte omkring vrag. De lever af små krebsdyr og mindre fisk, såsom sild og brisling. Den bliver 30-100 cm og kan leve i op til 25 år.

  Udbredelse

  Mørksejen findes i hele Nordatlanten.

  Fiskeriet

  Da mørksej vokser relativt langsomt, ikke bliver kønsmoden før sent og kan blive ret gammel, er mørksej sårbar overfor overfiskeri. Den islandske bestand og bestande i nordøstlige Atlanterhav ved Arktis og Norskehavet er robust og bliver fisket bæredygtigt. Imens er Nordsøbestandene (herunder Skagerrak, Kattegat og vest for Skotland) i tilbagegang. I Nordsøen bliver mørksej tit fanget som bifangst i de forskellige fiskerier. I fiskeri med snurpenot fanges fisk under mindstemålet. Trawlfiskeri har en negativ påvirkning på havbundmiljøet. Garnfiskeri har i modsætning en meget lav miljøpåvirkning.
  Forvaltning af bestande i Nordsøen og omkring Færøerne er delvis succesful og forvaltning af de islandske bestande er effektiv.
  Denne art fiskes også af danske kystfiskere med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder lokalt fanget og friskere fisk.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1