Lyssej

Pollachius pollachius

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Trolling
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Nordsø (IV)
   Garn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27 (på nær Nordsø IV)
   Garn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Bundtrawl, langline

  Biologi

  Lyssej tilhører torskefamilien og er en hurtigvoksende og relativt kortlevende fisk. Den maksimale rapporterede alder er 15 år. Den kan vokse op til 130 cm og veje op til 18 kg, men bliver ofte ikke større end 75 cm. Lyssejen er fin i kødet og en yndet spisefisk for mange, selvom den ikke er ligeså kendt som eksempelvis torsken. Lyssejen lever også i danske farvande og bliver ofte forvekslet med mørksejen.

  Udbredelse

  Lyssejen er almindelig i de nordøstlige dele af det nordlige Atlanterhav, herunder Biscayabugten og Nordsøen.

  Fiskeriet

  Der er ikke noget stort kommercielt fiskeri på lyssej, og den bliver fanget med garn eller som bifangst i trawlfiskeriet. Det videnskabelige grundlag for vurderingen af bestandens tilstand er begrænset, men tilgængelig data indikerer at bestanden er robust. Lyssejen fiskes af danske kystfiskere og fanges med passive eller semi-passive, selektive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder mindre brændstofforbrug og friskere fisk. Spørg derfor efter skånsomt fanget lyssej.