Skrubbe

Platichthys flesus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak (IIIa/ICES 20)
   Flydegarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: sydlige Østersø (22-23)
   Bundgarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Rigabugten (IIId 27, 28)
   Bundgarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: sydlige Østersø (24-25)
   Bundgarn

  Biologi

  Skrubben foretrækker farvande med lav saltholdighed som i Østersøen og er mere sjælden i Nordsøen.
  Skrubben er en fladfisk i rødspættefamilien, der som normalt vokser ca. 30 cm i længden, selvom der er registreret længder på op til 60 cm. Skrubben kan kendes på dens nubrede ryg.

  Udbredelse

  Selvom skrubben er en saltvandsfisk, foretrækker den brakvand og kan også, i korte perioder, leve i ferskvand. I Danmark lever skrubben fortrinsvis i Østersøen, Kattegat og de indre danske farvande og fjorde.

  Fiskeriet

  En stor del af fiskeriet foregår med bundtrawl, hvor der kan forekomme problemer med bifangst af sårbare arter og udsmid. Bestanden ser ud til at være stabil, men der er uklarhed om bestandens egentlige størrelse og derfor vurderes bestanden ud fra et forsigtighedsprincip. Fiskeri med bomtrawl efter rødspætter og søtunger fanger skrubben som bifangst, ligesom skrubben bliver fanget som bifangst i fiskeri efter hesterejer. Bundtrawlfiskeriet kan ødelægge havbunden og påvirke de arter, som lever der.
  Denne art fiskes af danske kystfiskere og fanges med passive eller semi-passive, selektive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv.