Skrubbe

Platichthys flesus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak (III.a20)
   Flydegarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: sydvestlige centrale Østersø, vest for Bornholm
   Bundgarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: sydøstlige centrale Østersø, Rigabugten
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak og Kattegat (IIIa) Nordsøen (IV)
   Pulsetrawl

  Biologi

  Skrubben foretrækker farvande med lav saltholdighed som i Østersøen og er mere sjælden i Nordsøen.
  Skrubben er en fladfisk i rødspættefamilien, der sjældent bliver over 50 cm og med en vægt op til 3 kg. Der er dog fundet enkelte skrubber på op til 1 m og 7 kg. Skrubben kan kendes på dens nubrede ryg.

  Udbredelse

  Selvom skrubben er en saltvandsfisk, foretrækker den brakvand og kan også, i korte perioder, leve i ferskvand. I Danmark lever skrubben fortrinsvis i Østersøen, Kattegat og de indre danske farvande og fjorde.

  Fiskeriet

  En stor del af fiskeriet foregår med bundtrawl, hvor der kan forekomme problemer med bifangst af sårbare arter og udsmid. Bestanden ser ud til at være stabil, men der er uklarhed om bestandens egentlige størrelse og derfor vurderes bestanden ud fra et forsigtighedsprincip. Fiskeri med bomtrawl efter rødspætter og søtunger fanger skrubben som bifangst, ligesom skrubben bliver fanget som bifangst i fiskeri efter hesterejer. Bundtrawlfiskeriet kan øddelægge havbunden og påvirke de arter, som lever der.
  Denne art fiskes af danske kystfiskere og fanges med passive eller semi-passive, selektive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder mindre brændstofforbrug og friskere fisk.

  Pin It on Pinterest

  Share This