Reje, koldtvandsreje

Pandalus borealis, P. platyceros

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Norskehavet, Svalbard, Bjørnø (II), Island kystnært (Va2)
   Bundtrawl
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21 (på nær NAFO 0A)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak & Kattegat (IIIa) og Nordlige Nordsø (IVa), Island (Va)
   Bundtrawl

  Biologi

  Koldtvandsrejer – også kaldet grønlandsrejer, dybhavsrejer og ishavsrejer – findes trods navnet også i Kattegat, Skagerrak og langs den norske kyst. Rejen er hermafrodit og skifter køn fra han til hun, når den er 3-5 år gammel.
  Koldtvandsrejer lever på dybder fra 20 til over 1.000 m. De foretrækker blød eller mudret bund. De største individer bliver op til 16 cm lange. Når rejerne bliver fanget er de omkring 6-7 år gamle.

  Udbredelse

  Koldtvandsrejer lever i Nordatlanten fra Barentshavet, Svalbard og Grønland og ned til Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Koldtvandsrejer findes også i Canada og det nordøstlige USA.

  Fiskeri

  Rejebestanden i Barentshavet er robust og fiskeriet ligger på et stabilt niveau. Men trawlfiskeriets miljøpåvirkninger kan have skadelige effekt på de levesteder og bunddyr.