Reje, koldtvandsreje

Pandalus borealis, P. platyceros

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Norskehavet, Svalbard, Bjørnø (II), Island kystnært (Va2)
   Bundtrawl
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21 (på nær NAFO 0A)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak & Kattegat (IIIa) og Nordlige Nordsø (IVa), Island (Va)
   Bundtrawl

  Biologi

  Dybvands- eller grønlandsrejer findes trods navnet også i Kattegat, Skagerrak og langs den norske kyst. Rejen lever i sine første leveår som han og skifter derefter køn og bliver til en hunreje.
  Koldtvandsrejer lever på dybder fra 20 til over 1.000 m. De foretrækker blød eller mudret bund. De største individer bliver op til 16 cm lange.

  Udbredelse

  Koldtvandsrejer lever i Nordatlanten fra Barentshavet, Svalbard og Grønland og ned til Nordsøen og Skagerrak. Koldtvandsrejer findes også i Canada og det nordøstlige USA.

  Fiskeri

  Rejebestanden i Barentshavet er robust og fiskeriet ligger på et stabilt niveau. Men trawlfiskeriets miljøpåvirkninger kan have skadelige effekt på de levesteder og bunddyr.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1