Tilapia

Oreochromis spp.

  • Globalt (på nær Nordeuropa)
   Akvakultur: Havbrug og dambrug

  Biologi

  Tilapia er en tropisk ferskvandsfisk, der har været brugt til opdræt i søer eller damme i over 4.000 år. I dag er den en global udbredt kommerciel opdrætsart.
  Tilapia er en fællesbetegnelse for en række afrikanske ferskvands-fiskearter i Cichlidae-familien. De kan blive 9 år gamle, måle 60 cm og veje op til 5 kg.

  Udbredelse

  Tilapia er den almindelige betegnelse for flere nært beslægtede arter, som alle naturligt findes i floder og søer i Afrika og Mellemøsten. Tilapia er en yndet opdrætsfisk i Afrika, Asien og Amerika.

  Akvakultur

  Opdræt af tilapia er en global storindustri, som desværre ikke altid foregår under ansvarlige forhold. Den kræver en høj vandtemperatur (mindst 18 til 20 grader Celsius) og bliver derfor mest produceret i Sydøstasien og Mellemamerika. En af de store udfordringer er fisk, som undslipper opdrætsanlæggene og overfører sygdomme til lokale vilde fisk. Undslupne tilapia er en stærkt invasiv art, som hurtigt tilpasser sig og konkurrerer med lokale arter om føde og levesteder. Fisken er altædende og kan fodres med lavprotein-kost. Til opdræt af en kilo tilapia er der kun brug for ca. 0,7 kilo vildfisk. Opdræt i lukkede systemer har lille miljøpåvirkning. Ved opdræt i dambrug og åbne netbure kan der dog være skadelige miljøpåvirkninger pga. spildevand som indeholder kemikalier eller medicin.