Regnbueørred

Oncorhynchus mykiss

  • Nordeuropa, Vesteuropa
   Akvakultur: Havbrug
  • Nordeuropa; Vesteuropa
   Akvakultur: Dambrug
  • Danmark
   Akvakultur: Havbrug* (*rådgivning midlertidigt i bero)
  • Tyrkiet, Sydamerika
   Akvakultur: Dambrug

  Biologi

  Danmark er en af verdens ti største producenter af regnbueørred. Regnbueørred er normalt op til 80 cm lang og 2 kg tung, kan dog blive op til 10 kg tung. Regnbueørreden ikke formerer sig frit i det danske natur, men af og til kan man fange undslupne fisk fra akvakultur ved vores kyster. Det første danske opdræt blev oprettet i 1889, og Danmark var dermed et af de første lande til at opdrætte regnbueørred.

  Udbredelse

  Regnbueørreden er naturligt hjemmehørende i Nordamerika og Nordasien, men opdrættes i dag i hele verden og er en vigtig opdrætsfisk i Europa.

  Akvakultur

  I Danmark produceres regnbueørred i ferskvand (dambrug) og i marine netbure (havbrug). På land foregår produktionen i gennemstrømningsanlæg og forskellige typer af “Recirculating Aquaculture Systems” (RAS)-anlæg, altså regnbueørredopdræt i mere lukkede, recirkulerede anlæg. RAS-anlæg udnytter vandressourcer bedre og mindsker udslip af opdrætsdyr til vilde bestande, så sygdomme i anlæggene ikke spredes. Åbne produktionsanlæg både på land og på hav kan derimod have problemer med undslupne fisk. På hav ligger flere danske havbrug i indre farvande, der i forvejen er belastet af næringsstoffer (eutrofiering). Deres placering i disse miljøbelastede områder er problematisk i forhold til opnåelse af Danmarks miljømål. Flere af de eksisterende havbrug mangler p.t. en placeringstilladelse eller den lovpligtige habitatvurdering. For yderligere information kan du se: link

  Opdræt af regnbueørred i Sydeuropa foregår i gennemstrømningsdambrug og er ofte forbundet med problemer i forhold til udledning af næringsstoffer, medicin og kemikalier, samt spredning af sygdomme til vilde fiskebestande. Derudover skaber undslupne fisk problemer for lokale arter i konkurrencen om føde og levesteder.

  Produktionen af et kilo ørred kræver omkring op til 1,8 kilo vildfisk i form af fiskemel og fiskeolie, som i de fleste tilfælde kommer fra fiskerier, som ikke er certificeret bæredygtige. Forvaltningen varierer meget i de forskellige produktionslande og er tit ikke effektiv.