Laks, Stillehavslaks

Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. tshawytscha, O. nerka, O. gorbuscha

  • Nordøstlige Stillehav FAO 67: Canada: British Colombia (O.nerka/Sockey, O.tshawytscha/Chinook)
   Snurpenot, trolling
  • Nordøstlige Stillehav FAO 67: Canada (O.gorbuscha/Pink, O.keta/Chum, O.nerka/Sockey, O.tshawytscha/Chinook)
   Flydegarn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O. gorbuscha/Pink, O.keta/Chum, O.kisutch/Coho, O.nerka/Sockey)
   Flydegarn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O.gorbuscha/Pink, O. keta/Chum, O.kisutch/Coho, O.nerka/Sockey, O.tshawytscha/Chinook)
   Bundgarn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Japan (O.keta/Chum)
   Garn, Snurpenot
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61 og Nordøstlige Stillehav FAO 67 (O.tshawytscha/Chinook)
   Flydegarn

  Biologi

  Langt størstedelen af den vildtfangede laks, som sælges i Danmark, kommer fra Stillehavet, nemlig fra vestlige Canada og Alaska. Stillehavslaks kendes også under navnene Alaskalaks og Pacifiklaks. Der er fem stillehavslaksearter: King (chinook), coho (sølv), pink (pukkelhval), sockeye (rød) og chum (keta) laks. Pukkellaksen er den mest udbredte stillehavslaks, og derfor også den mest solgte laks, efterfulgt af rødlaks. Laksen er en anadrom fisk, hvilket betyder, at den art er en vandrefisk, der går fra havet op i ferskvandsvandløb, hvor den gyder. Den bliver klækket i ferskvand og lever som ung i ferskvand, hvorefter den vandrer ud i havet. I løbet af det sidste århundrede er stillehavslaks blevet fisket hård gennem både rekreativt og kommercielt fiskeri.

  Udbredelse

  Stillehavslaks findes i det nordlige stillehave.

  Fiskeriet

  Bestande af de fem stillehavslaksearter i Alaska er robust, dog er nogle fiskerier meget afhængig af laks som kommer fra klækkeriet, og som er dermed de facto ikke vilde fisk, men “sea ranched” fisk, hvilket kan have en negativ påvirkning på de vilde populationer. Fiskeriet med snurrevod, garn og trolling i Alaska og i Canada er relativt selektivt. Forvaltningen er, med visse forbehold, omfattende og effektiv. De russiske laksefiskerier foregår hovedsageligt med ruser. Denne type fiskeri er selektiv, men kan have bifangster af den truede sibirske ferskvandsfisk Donaulaks. Ulovligt fiskeri og falske fangstopgørelser er ligeledes et problem i det russiske laksefiskeri. Den russiske forvaltning af laksefiskeri er kun delvis effektiv.