Laks, Stillehavslaks

Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. tshawytscha, O. nerka, O. gorbuscha

  • MSC-certificeret
   Vildtfanget
  • Nordøstlige Stillehav FAO 67: British Columbia
   Flydegarn, snurpenot, trolling
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O. kisutch, O. nerka, O. gorbuscha)
   Pelagisk garn, bundsat garn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O. tshawytscha, O. keta)
   Drivnet, pelagisk garn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O. keta)
   Snurpenot

  Biologi

  Laksen er en anadrom fisk, hvilket betyder, at den art er en vandrefisk, der går fra havet op i ferskvandsvandløb, hvor de gyder. Den bliver klækket i ferskvand og lever som ung i ferskvand, hvorefter den vandrer ud i havet. Langt størstedelen af den vildtfangede laks, som sælges i Danmark, kommer fra Stillehavet, nemlig fra vestlige Canada og Alaska.

  Udbredelse

  Der findes i det nordlige Stillehav flere laksearter; de mest almindelige stillehavslaks er Chum-, Pink- ogg Sockeye-laks.

  Fiskeriet

  Bestande af de fem Stillehavslaksarter (Pink, Chum, Sockeye, Chinook, Coho) i Alaska er sunde. Fiskeriet i Alaska med snurrevod, garn og trolling er relativt selektivt. Forvaltningen er, med visse forbehold, omfattende og effektiv.
  De russiske Pink-, Sockey- og Coho-laksbestande er dårlig forvaltet, og der mangler data fra Chinnok- og Chum-bestande. De russiske laksefiskerier foregår hovedsageligt med ruser. Denne type fiskeri er selektiv, men kan have bifangster af den truede sibirske ferskvandsfisk Donaulaks. Ulovligt fiskeri og falske fangstopgørelser er ligeledes et problem i det russiske laksefiskeri. Den russiske forvaltning af laksefiskeri er kun delvis effektiv, og der findes ingen effektiv forvaltning for garnfiskeriet.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1

  Pin It on Pinterest

  Share This