Laks, Stillehavslaks

Oncorhynchus keta, O. kisutch, O. tshawytscha, O. nerka, O. gorbuscha

  • Nordøstlige Stillehav FAO 67: Canada: British Colombia (O.kisutch/Coho, O.nerka/Sockey, O.tshawytscha/Chinook)
   Snurpenot, trolling
  • Nordøstlige Stillehav FAO 67: Canada (O.gorbuscha/Pink, O.keta/Chum, O.kisutch7Coho, O.nerka/Sockey, O.tshawytscha/Chinook)
   Flydegarn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O. gorbuscha/Pink, O.keta/Chum, O.kisutch/Coho, O.nerka/Sockey)
   Flydegarn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O.gorbuscha/Pink, O. keta/Chum, O.kisutch/Coho, O.nerka/Sockey, O.tshawytscha/Chinook)
   Bundgarn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Japan (O.keta/Chum)
   Garn, Snurpenot
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O.tshawytscha/Chinook)
   Flydegarn
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Rusland (O.keta/Chum)
   Snurpenot

  Biologi

  Langt størstedelen af den vildtfangede laks, som sælges i Danmark, kommer fra Stillehavet, nemlig fra vestlige Canada og Alaska. Stillehavslaks kendes også under navnene Alaskalaks og Pacifiklaks. Der er fem stillehavslaksearter: King (chinook), coho (sølv), pink (pukkelhval), sockeye (rød) og chum (keta) laks. Pukkellaksen er den mest udbredte stillehavslaks, og derfor også den mest solgte laks, efterfulgt af rødlaks. Laksen er en anadrom fisk, hvilket betyder, at den art er en vandrefisk, der går fra havet op i ferskvandsvandløb, hvor den gyder. Den bliver klækket i ferskvand og lever som ung i ferskvand, hvorefter den vandrer ud i havet. I løbet af det sidste århundrede er stillehavslaks blevet fisket hård gennem både rekreativt og kommercielt fiskeri.

  Udbredelse

  Stillehavslaks findes i det nordlige stillehave.

  Fiskeriet

  Bestande af de fem stillehavslaksearter i Alaska er robust, dog er nogle fiskerier meget afhængig af laks som kommer fra klækkeriet, og som er dermed de facto ikke vilde fisk, men “sea ranched” fisk, hvilket kan have en negativ påvirkning på de vilde populationer. Fiskeriet med snurrevod, garn og trolling i Alaska og i Canada er relativt selektivt. Forvaltningen er, med visse forbehold, omfattende og effektiv. De russiske laksefiskerier foregår hovedsageligt med ruser. Denne type fiskeri er selektiv, men kan have bifangster af den truede sibirske ferskvandsfisk Donaulaks. Ulovligt fiskeri og falske fangstopgørelser er ligeledes et problem i det russiske laksefiskeri. Den russiske forvaltning af laksefiskeri er kun delvis effektiv. Flere og flere fiskerier er MSC-certificeret.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1