Blæksprutte (Almindelig ottearmet blæksprutte)

Octopus spp.

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Engelske kanal (VIId, Vlle)
   Bundgarn
  • Centrale Østlige Atlanterhav FAO 34: Senegal-Gambia, Central Vestlige Atlanterhav FAO 31: Mexico; Vestlige Indiske Ocean FAO 51; Østlige Indiske Ocean FAO 57
   Vildtfanget med krog og håndline
  • Centrale Østlige Atlanterhav FAO 34: Marokko, Ghana; Vestlige Indiske Ocean FAO 51; Østlige Indiske Ocean FAO 57
   Vildtfanget med krog og håndline
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Portugal (IX); Middelhavet FAO 37
   Tejner
  • Globalt
   Bundtrawl

  Biologi

  Blæksprutter er bløddyr i nær familie med muslinger og snegle.
  Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. Der findes mere end 10 forskellige blækspruttearter i Danmark. De to økonomisk vigtigste ottearmede blæksprutter i Europa, og de eneste der lever i Danmark, er den Almindelige blæksprutte og Eledoneblæksprutten. De to mest almindelig tiarmede blæksprutter i dansk farvande er Loligoblæksprutten og flyveblæksprutten (Todarodes).

  Den almindelig ottearmet blæksprutte lever mest på havbunden, hvor den kan gemme sig og lure efter bytte, men sjældent på dybere vand end 200 m. Den kan vokse til ca 25 cm i kropslængde med arme op til 1 m lange. Den lever i et par år og kan veje op til 9 kg.

  Udbredelse

  Den almindelig ottearmet blæksprutte (Octopus vulgaris) findes langs de vesteuropæiske kyster lige fra Dannark i nord til Portugal i syd. Den findes også i Middelhavet, og kaldes derfor nogle gange middelhavsblæksprutte, da den generelt foretrækker lidt varmere vande end de danske.

  Fiskeriet

  Det traditionelle blækspruttefiskeri med hånd-, fiskeline eller tejner foregår meget selektivt og har lav påvirkning af det marine økosystem. Bundlevende blækspruttearter fanges også med bundtrawlfiskeri som kan have en høj bifangst (bl.a. af rokker, hajer og skildpadder) og dermed have negative konsekvenser for bunddyr og vigtige levesteder. Fiskeriforvaltningen for de forskellige bestande er meget forskellig og spænder fra ikke-eksisterende til effektiv forvaltning.