Rødtunge

Microstomus kitt

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (Va)
   Vildfanget
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Kattegat & Skagerrak (IIIa), Nordsøen (IV), Østlige engelske kanal (VIId)
   Bundgarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Kattegat & Skagerrak (IIIa), Nordsøen (IV), Østlige engelske kanal (VIId),
   Snurrevod, bundtrawl, bomtrawl

  Biologi

  Rødtungen er slet ikke en tunge, men nærmere beslægtet med rødspætten. Den kendes på sin lille mund og sit rødbrune glatte skind.
  Rødtungen er en fladfisk, der typisk findes på hård bund og grus på 10-150 m dybde. Den lever af orme, muslinger og andre bunddyr, og bliver sjældent større end 40 cm.

  Udbredelse

  Rødtungen lever i det nordøstlige Atlanterhav fra Barentshavet til Biscayen.

  Fiskeriet

  Der er usikkerhed om størrelsen af rødtungebestanden i Skagerrak, Kattegat og Nordsøen, men der er tegn på, at den er stabil. Bundtrawlfiskeriet efter rødtunge er forbundet med bifangst og omfattende udsmid af fx små rødspætter og torsk. Fangst af rødtunge i Nordsøen sker fortrinsvis med bundtrawl og bomtrawl. I den sydlige del af Nordsøen foregår fiskeriet med et særligt tungt grej, og har dermed også særlig negativ påvirkning af havbunden. Men også almindelig bundtrawl kan være skadelige for rev, koldtvandskoraller og havsvampe.