Hvilling

Merlangius merlangus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Nordsøen (IV) og Engelsk Kanal (VIId)
   Skotsk snurrevod
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Bundtrawl, bomtrawl, bundsatte langliner

  Biologi

  Hvilling var i gamle dage en fisk for de fattige, men med nedgangen i bestandene af andre torskefisk, er hvilling blevet en mere almindelig spisefisk. Hvillingens kød er magert.
  Hvilling er en lille torskefisk, 20-30 cm lang og med en vægt på mindre end 1 kg. Den kan kendes på sit overbid og den mørke plet af brystfinnen. Hvilling lever typisk på 30-100 m dybde i områder med grus, sand og mudret bund.

  Udbredelse

  Hvilling er almindeligt forekommende i det østlige og nordøstlige Atlanterhav, fra Barentshavet i nord til Portugal i syd. Hvilling findes også i den vestlige Østersø og mere sjældent i Middelhavet.

  Fiskeriet

  Fiskeriet efter hvilling i disse områder ligger over, hvad der betragtes som bæredygtigt for bestanden. Forvaltningsplanerne vurderes som delvis effektive.