Hvilling

Merlangius merlangus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Snurrevod, bundtrawl, bomtrawl, bundsatte langliner

  Biologi

  Hvilling var i gamle dage en fisk for de fattige, men med nedgangen i bestandene af andre torskefisk, er hvilling blevet en mere almindelig spisefisk. Hvillingens kød er magert.
  Hvilling er en lille torskefisk, 20-30 cm lang og med en vægt på mindre end 1 kg. Den kan kendes på sit overbid og den mørke plet af brystfinnen. Hvilling lever typisk på 30-100 m dybde i områder med grus, sand og mudret bund.

  Udbredelse

  Hvilling er almindeligt forekommende i det østlige og nordøstlige Atlanterhav, fra Barentshavet i nord til Portugal i syd. Hvilling findes også i den vestlige Østersø og mere sjældent i Middelhavet.

  Fiskeriet

  Fiskeriet efter hvilling i disse områder ligger over, hvad der betragtes som bæredygtigt for bestanden. Forvaltningsplanerne vurderes som delvis effektive.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1