Kuller

Melanogrammus aeglefinus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Norskehavet (II), Skagerrak/Kattegat (IIIa), Nordsøen (IV), Vestlige Scotland (VIa), Island (Va)
   Bundlangline, bundgarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Norskehavet (II), Skagerrak/Kattegat (IIIa), Nordsøen (IV), Island (Va), Nordvest Skotlands og Nordirland, vest for Skotland (VIa), Irsk Hav (VIIa)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Vest for Irland (VIIb), Porcupine Bank (VIIc), Engelske Kanal (VIId,e), Bristol Kanal (VIIf), Keltiske Hav (VIIg,h), sydvest for Irland (VIIj,k), Færøerne (Vb)
   Bundtrawl, langline
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21
   Bundlangline, bundgarn, bundtrawl

  Biologi

  Ligesom torsk er kuller en meget populær spisefisk – ikke mindst i den engelske klassiker fish’n’chips.
  Kuller findes typisk i de kolde farvande på mellem 10 og 200 m dybde. Den tilhører torskefamilien og kan kendes på den store mørke plet bag brystfinnerne. Den kan måle op til 1 m og have en vægt på 14 kg.

  Udbredelse

  Kuller lever på kontinentalsoklen i Nordatlanten og det østlige Ishav, fra Vesteuropa og Barentshavet i øst til Newfoundland i vest.

  Fiskeriet

  Kullerbestanden i Nordsøen og Skagerrak er robust, men fiskeriet med trawl kan have en negativ påvirkning af havbunden og sårbare levesteder. Bestanden af kuller i Barentshavet og Norskehavet er i en god tilstand, men fiskeriet med bundtrawl har i nogle områder en skadelig indvirkning på sårbare levesteder. Fiskeriet med line og garn foregår med lav påvirkning af havmiljøet.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1