Kuller

Melanogrammus aeglefinus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Norskehavet (II), Skagerrak/Kattegat (IIIa), Nordsøen (IV), Vestlige Scotland (VIa), Island (Va)
   Bundlangline, bundgarn
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Skagerrak/Kattegat (IIIa), Nordsøen (IV), Island (Va), Nordvest Skotlands og Nordirland, vest for Skotland (VIa), Irsk Hav (VIIa)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Vest for Irland (VIIb), Porcupine Bank (VIIc), Engelske Kanal (VIId,e), Bristol Kanal (VIIf), Keltiske Hav (VIIg,h), sydvest for Irland (VIIj,k), Færøerne (Vb)
   Bundtrawl, langline
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Norskehavet (II)
   Bundtrawl
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21
   Bundlangline, bundgarn, bundtrawl

  Biologi

  Ligesom torsk er kuller en meget populær spisefisk – ikke mindst i den engelske klassiker fish’n’chips.
  Kuller findes typisk i de kolde farvande på mellem 10 og 200 m dybde. Den tilhører torskefamilien og kan kendes på den store mørke plet bag brystfinnerne. Den kan måle op til 1 m og have en vægt på 14 kg.

  Udbredelse

  Kuller lever på kontinentalsoklen i Nordatlanten og det østlige Ishav, fra Vesteuropa og Barentshavet i øst til Newfoundland i vest.

  Fiskeriet

  Kullerbestanden i Nordsøen og Skagerrak er robust, men fiskeriet med trawl kan have en negativ påvirkning af havbunden og sårbare levesteder. Bestanden af kuller i Barentshavet og Norskehavet er i en god tilstand, men fiskeriet med bundtrawl har i nogle områder en skadelig indvirkning på sårbare levesteder. Fiskeriet med line og garn foregår med lav påvirkning af havmiljøet.