Blæksprutte, tiarmet (Loligo)

Loligo spp.

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Pelagisk trawl
  • Sydøstlige Stillehav FAO 87
   Hånd- og fiskeline, snurpenot
  • Sydvestlige Atlanterhav FAO 41
   Bundtrawl
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61, Centrale Vestlige- og Østlige Stillehav FAO 71, 77
   Trawl, Snurpenot, Hånd og fiskeline
  • Middelhavet og Sortehavet FAO 37, Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Trawl, Bundtrawl

  Biologi

  Blæksprutter er bløddyr i nær familie med muslinger og snegle.
  Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. Der findes mere end 10 forskellige blækspruttearter i Danmark. De to økonomisk vigtigste ottearmede blæksprutter i Europa, og de eneste der lever i Danmark, er den almindelige blæksprutte og eledoneblæksprutten. De to mest almindelig tiarmede blæksprutter i dansk farvande er Loligoblæksprutten og flyveblæksprutten (Todarodes).

  Udbredelse

  Blæksprutter findes i alle verdenshave, men trives bedst i varmere vande, og flere arter foretrækker dybt vand.

  Fiskeriet

  Blækspruttebestandene i Atlanterhavet og Stillehavet varierer fra bekymrende lave til robuste. I det nordøstlige Atlanterhav indikerer fangstdata stabile bestande. Der findes ikke tilstrækkelig viden om alle bestande. Blækspruttebestande er dog relativt robuste over for fiskeri på grund af deres hurtige livscyklus. Tiarmede-blæksprutter, der har tilpasset til liv i åbne vand, fanges oftest ved hjælp af mekaniserede fiskelinjer eller pelagiske trawls. Bifangsten og påvirkningen på havbunden er lav. Bundlevende arter fanges bl.a. med bundtrawlfiskeri som kan have en høj bifangst (bl.a. af rokker, hajer og skildpadder) og dermed have negative konsekvenser for bunddyr og vigtige levesteder. Det traditionelle blækspruttefiskeri med hånd-, fiskeline eller tejner foregår meget selektivt og har lav påvirkning af det marine økosystem. Fiskeriforvaltning er for de fleste enten ikke-eksisterende eller mangler oplysninger om dens effektivitet. Hvor information er tilgængelig, vurderes forvaltningen at være af ringe værdi.

  Pin It on Pinterest

  Share This