Tun, Bonito (Skipjack)

Katsuwonus pelamis

  • MSC-certificeret
   Vildtfanget
  • Atlanterhavet FAO 21, 31, 41, 27, 34, 47
   Vildtfanget med krog og håndline
  • Atlanterhavet FAO 21, 31, 41, 27, 34, 47
   Snurpenot uden Fish Aggregating Device (FAD)
  • Indiske Ocean FAO 51, 57
   Snurpenot med/uden Fish Aggregating Device (FAD)
  • Stillehavet FAO 61, 71, 77, 81 (WSPFC)
   Snurpenot med/uden Fish Aggregating Device (FAD)
  • Østlige Atlanterhav FAO 27, 34, 47
   Snurpenot med Fish Aggregating Device (FAD)
  • Indiske Ocean FAO 51, 57
   Bundgarn
  • Østlige stillehav FAO 77, 81, 87 (EPO)
   Pelagisk langline, snurpenot med/uden Fish Aggregating Device (FAD)

  Biologi

  Bonito, eller rygstribet pelamide, er sommergæst i danske farvande.
  Bonito, eller rygstribet pelamide, tilhører makrelfamilien, lever i store stimer og foretrækker kystnære farvande. Den bliver almindeligvis 50 cm med en vægt på 2 kg, men de største kendte eksemplarer har målt mere end 90 cm og vejet 5 kg.

  Udbredelse

  Bonito lever i hele Atlanterhavet og er almindelig i Middelhavet og Sortehavet. Den findes i danske farvande, men er fraværende i Østersøen.

  Fiskeriet

  Status for bestanden af bonito i Middelhavet er ukendt, hvilket giver usikkerhed i forhold til forvaltningen af fiskeriet. I notfiskeriet bliver størstedelen fanget, inden de når at yngle, og fiskeriet skaber forstyrrelser i det naturlige økosystem. I fiskeriet med garn er der en høj andel af bifangst.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1

  Pin It on Pinterest

  Share This