Blæksprutte (Argentinsk blæksprutte)

Illex argentinus

  • Sydvestlige Atlanterhav FAO 41
   Trawl
  • Sydvestlige Atlanterhav FAO 41
   Bundtrawl

  Biologi

  Blæksprutter er bløddyr i nær familie med muslinger og snegle. Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. Der findes mere end 10 forskellige blækspruttearter i Danmark. De to økonomisk vigtigste ottearmede blæksprutter i Europa, og de eneste der lever i Danmark, er den almindelige blæksprutte og eledoneblæksprutten. De to mest almindelig tiarmede blæksprutter i dansk farvande er Loligoblæksprutten og flyveblæksprutten (Todarodes).

  Den tiarmet argentinsk blæksprutte er en af ​​de mest kommercielt fiskede blæksprutter. Selvom den er relativ små, nemlig omkring 30 cm, er den relativt let at fange, da de kan danne tætte stimer.

  Udbredelse

  Den argentinsk blæksprutte er mest udbredt langs den sydvestatlantiske kyst ud for Brasilien og Argentina.

  Fiskeriet

  Fiskeri efter argentinsk blæksprutte bruger både trawlere og jigging-fartøjer og bruger lys til at tiltrække blæksprutte til overfladen om natten hvor det fanges derefter. Siden 2010 er bestandene faldet, men da blækspruttebestande er relativt robuste over for fiskeri på grund af deres hurtige livscyklus, foreslås det, at miljøændringer har forårsaget dette fald. Bundtrawl har store påvirkning på sårbare arter og levesteder og medfører langsigtede negative effekter, herunder kaskadeeffekter. Forvaltning af bestanden betragtes som delvis effektiv.