Hestemakrel

Trachurus trachurus

  • Nordøstlig Atlanterhav FAO 27 (på nær IXa)
   Flydetrawl, snurpenot
  • Middelhavet FAO 37
   Snurpenot, krog og line
  • Middelhavet FAO 37
   Bundtrawl, flydetrawl
  • Nordøstlig Atlanterhav FAO 27
   Bundtrawl

  Biologi

  Hestemakrel er en stimefisk, som lever i omkring 100 meters dybde – og på endnu dybere vand om vinteren. Den kan blive maksimal 70 cm lang, men bliver meget sjældent over 40 cm og tit fanges hestemakrellen, når den er omkring 20 cm lang. Nordsøpopulationen gyder i det sydlige af Nordsøen (Vesterhavet) om sommeren og migrerer derefter til det centrale af Nordsøen, Skagerrak og Kattegat. Hestemakrellen lever af krebsdyr og yngel af andre stimefisk som ansjos, sardin, brisling og sild. I Nordsøen udgør yngel af torsk og hvillinger en vigtig del af deres føde.

  Udbredelse

  Hestemakrellen er udbredt i store dele af det østlige Atlanterhav – fra Sydafrika til det vestlige Norge – med hovedudbredelse i Middelhavet og farvandene omkring Vestafrika. Om sommeren kan man også finde den i den danske del af Nordsøen.

  Fiskeriet

  Hestemakrellen bliver hovedsageligt fanget af industrifiskere i Nordsøen med formålet at producere fiskemel, hvorimod de i Sydeuropa er en spisefisk. Den fiskes kommercielt ved brug af trawl, langline, snurrevod, tejner og lineredskaber. Arten fiskes også af danske kystfiskere og fanges med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning på havbunden, er meget selektiv og forbruger mindre brændstof. Kystfiskere driver oftest dagsfiskeri, hvilket resulterer i friskere fisk.