Alaskasej

Gadus chalcogramma

  • Nordvestlige Stillehav FAO 61: Okhotskhavet (Russland)
   Pelagisk trawl
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61 og Nordøstlige Stillehav FAO 67 (fra USA)
   Bundtrawl
  • Nordvestlige Stillehav FAO 61 og Nordøstlige Stillehav FAO 67 (fra Rusland og Japan)
   Bundtrawl, pelagisk trawl

  Biologi

  Alaskasej kan du bl.a. finde forklædt som imiteret krabbekød, også kendt som surimi.
  Alaskasej tilhører torskefamilien og lever det meste af tiden som bundfisk ned til 200 meters dybde. Undertiden svømmer de op til overfladen for at fange krill, deres foretrukne bytte. De er relativt ufølsomme over for fiskeritryk på grunden af deres hurtige vækst, tidlig seksuel modenhed og produktion af mange afkom. De voksne fisk bliver op til 90 cm og kan nå en vægt på 3 kg. Det er en vigtig del af økosystemet og en vigtig fødekilde til sæler og søløver.

  Udbredelse

  Alaskasej lever i det nordlige Stillehav, fra kysterne langs Japan, Korea og Rusland i vest til kysterne ved Alaska, Canada og USA i øst.

  Fiskeriet

  Fiskeriet efter alaskasej er verdens næststørste. Mange fiskerier er MSC-certificerede og bæredygtigt forvaltet. På grund af miljømæssige ændringer varierer bestandsstørrelsen fra år til år. Fiskeri med pelagiske trawl er ret selektivt. Men pga. de høje fangstmængder kan selv lave procenter af bifangst resultere i store bifangster samlet set. Særligt den stærkt beskyttede bestand af Steller-søløver er påvirket af fiskeriet efter alaskasej. Normalt har pelagiske trawl en lille påvirkning på havbunden, men i fiskeriet på alaskasej er der ofte tilfælde af bundkontakt, som beskadiger følsomme havbundsmiljøer som bl.a. koldtvands-koralrev. Der er problemer med ulovligt fiskeri, men myndighedernes kontrol bliver konstant forbedret.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1