Ansjos

Engraulis encrasicolus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Portugisiske kyster (IXa)
   Pelagisk trawl, snurpenot
  • Centrale Østlige Atlanterhav FAO 34: Morokko
   Pelagisk trawl og snurpenot
  • Middelhavet FAO 37: Balearerne (GSA 5), Nordspanien (GSA 6), Adria (GSA 17), Ægæerhavet Grækenland (GSA 22), Sortehavet (GSA 29)
   Snurpenot
  • Middelhav FAO 37: Adria (GSA 17)
   Pelagisk trawl
  • Middelhavet FAO 37: Øvrige Middelhavet og Sortehavet (GSA1-16, 18-30)
   Pelagisk trawl

  Biologi

  Den europæiske ansjos er en lille, sild-lignende fisk, som former store stimer og spiser plankton. Deres kropsform er slank og langstrakt, men de når sjældent en længde på over 16 cm. Ansjoser vokser hurtigt og får meget yngel, hvilket gør dem mindre modtagelige for overfiskeri. Bestandsstørrelsen afhænger stærkt af miljøforholdene og bestandene er derfor udsat for store naturlige udsving.

  Udbredelse

  Anjoser forekommer i det østlige Atlanterhav fra Skotland til Angola, herunder Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, i Middelhavet og Sortehavet. De lever hovedsageligt i lavt vand i de tempererede breddegrader.

  Fiskeriet

  Fiskeriet med pelagisk trawl og snurpenot har generelt lave bifangstrater og lav påvirkning på havbundmiljøet. Kortlevende arter, som ansjos, stiller store krav til forvaltningen, da forvaltningsforanstaltninger skal tilpasses med kort varsel. Fiskeriet er stærkt afhængig af det sidste års afkom. Mange fiskerier er dog  bæredygtigt forvaltede.