Ansjos

Engraulis encrasicolus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Portugisiske kyster (IXa)
   Pelagisk trawl, snurpenot
  • Centrale Østlige Atlanterhav FAO 34: Morokko
   Pelagisk trawl og snurpenot
  • Middelhavet FAO 37: Balearerne (GSA 5), Nordspanien (GSA 6), Adria (GSA 17), Ægæerhavet Grækenland (GSA 22), Sortehavet (GSA 29)
   Snurpenot
  • Middelhav FAO 37: Adria (GSA 17)
   Pelagisk trawl
  • Middelhavet FAO 37: Øvrige Middelhavet og Sortehavet (GSA1-16, 18-30)
   Pelagisk trawl

  Biologi

  Den europæiske ansjos er en lille, sild-lignende fisk, som former store stimer og spiser plankton. Deres kropsform er slank og langstrakt, men de når sjældent en længde på over 16 cm. Ansjoser vokser hurtigt og får meget yngel, hvilket gør dem mindre modtagelige for overfiskeri. Bestandsstørrelsen afhænger stærkt af miljøforholdene og bestandene er derfor udsat for store naturlige udsving.

  Udbredelse

  Anjoser forekommer i det østlige Atlanterhav fra Skotland til Angola, herunder Nordsøen, Skagerrak og Kattegat, i Middelhavet og Sortehavet. De lever hovedsageligt i lavt vand i de tempererede breddegrader.

  Fiskeriet

  Fiskeriet med pelagisk trawl og snurpenot har generelt lave bifangstrater og lav påvirkning på havbundmiljet. Kortlevende arter, som ansjos, stiller store krav til forvaltningen, da forvaltningsforanstaltninger skal tilpasses med kort varsel. Fiskeriet er stærkt afhængig af det sidste års afkom. Mange fiskerier er dog MSC-certificerede og bæredygtigt forvaltede.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1