Blæksprutte (Humboldt-squid)

Dosidicus gigas

  • Sydøstlige Stillehav FAO 87: Peru
   Line og stang
  • Sydøstlige Stillehav FAO 87: Peru, Chile
   Tejner, snurpenot, flydetrawl, pelagiske langline
  • Sydøstlige Stillehav FAO 87: Peru, Chile
   Bundtrawl, toggergarn

  Biologi

  Blæksprutter er bløddyr i nær familie med muslinger og snegle.
  Blæksprutter findes i både otte- og tiarmede versioner. Der findes mere end 10 forskellige blækspruttearter i Danmark. De to vigtigste ottearmede blæksprutter i Europa, og de eneste der lever i Danmark, er den Almindelige blæksprutte og Eledoneblæksprutten. Loligoblæksprutten, der ligesom flyveblæksprutten Todarodes, er en tiarmet blæksprutte, er almindelig i danske farvande. En anden 10armet blæksprutte er Humboldt-blæksprutten, også kaldt “jumbo flying squid”. Den har fået sit navn fra Humboldtstrømmen, som ligger i Stillehavet langs Sydamerikas vestlige kyst. Humboldt-blæksprutten kan blive op til 1.5 m lang og findes ofte i dybder på 200 til 700 m.

  Udbredelse

  Blæksprutter findes i alle verdenshave, men trives bedst i varmere vande, og flere arter foretrækker dybt vand. Humboldt-blæksprutten lever i det østlige Stillehav, hovedsageligt omkring Chile og Peru.

  Fiskeriet

  Humboldt-blæksprutten er den vigtigste blæksprutte på verdensplan til kommercielt fiskeri, hvor fangsten overvejende landes i Mexico, Peru og Chile. Blækspruttebestande er relativt robuste over for fiskeri på grund af deres hurtige livscyklus. Tiarmet blæksprutter, der lever i det åbne hav, fanges oftest ved hjælp af mekaniserede fiskelinjer eller pelagiske trawls, hvor bifangsten og påvirkningen på havbunden er lille. Det traditionelle blækspruttefiskeri med hånd, fiskeline eller tejner foregår meget selektivt og har lav påvirkning af det marine økosystem. Fiskeriforvaltning er for de fleste arter enten ikke-eksisterende eller mangler oplysninger om forvaltningens effektivitet.