Sild

Clupea harengus

  • Østersø: Øst for Bornholm og Nordlige Østersø (ICES 25, 26. 27. 28. 29, 32)
   Garn, pelagisk trawl, snurpenot
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Rockall og kyst vest af Skotland (VI), Irske og Keltiske Hav (VII)
   Vildtfanget
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21: Canada (NATO 4T, NAFO 3K; NAFO 3L)
   Snurpenot
  • Nordvestlige Atlanterhav FAO 21: Canada, Saint Lawrence-bugten (NATO 4R)
   Snurpenot
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Kattegat og Skagerrak (IIIa), Bælthavet (22), Sundet (23) og Vest af Bornholm (24)
   Pelagisk trawl og garn

  Biologi

  Der findes flere sildbestande i Nordatlanten med forskellige vandringsmønstre, gydeadfærd og vækstrater. Sild lever i store stimer på ned til 360 m dybde. Den slanke fisk kan nå en længde på over 45 centimeter og være op til 25 år gammel. Om natten stiger silden op mod overfladen for at spise plankton. Sild er bytte for mange marine dyr. Således er de af stor betydning for havets fødenet. September til december er den bedste tid at fange sild langs de danske kyster, hvor de optræder i millionvis.

  Udbredelse

  Sild lever i Nordatlanten, primært i Barentshavet, Nordsøen, Østersøen og ned til Biscayen.

  Fiskeriet

  Fiskeriet efter sild har lav grad af bifangster og fiskeriet på de fleste bestande er bæredygtigt. Dog er bestandsstørrelsen af sild i den vestlige Østersø kritisk, hvorfor forskere anbefaler at stoppe fiskeriet indtil bestanden er i bedring.
  Denne art fiskes også af danske kystfiskere og fanges med passive eller semi-passive, selektive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning af havbunden og er meget selektiv. Ligeledes driver kystfiskere oftest dagsfiskeri, hvilket betyder lokalt fanget og friskere fisk.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1