Hjertemusling

Cerastoderma edule

  • Atlanterhavet FAO 27
   Bundskrab

  Biologi

  Hjertemusling er en af de mest almindelige muslinger i Danmark. Den foretrækker sandbund, hvor den lever nedgravet under sedimentoverfladen i ca. 5 cm dybde. Den tolererer relativt lave iltniveauer og kan endda overleve i flere dage i et iltfri miljø. Dyrene bliver normalt omkring 3 år og under særligt gunstige betingelser op til 9 år. Hjertemuslingen spiller en stor rolle som fødevarekilde til krebsdyr, fisk og vadefugle.

  Udbredelse

  Arten forekommer i det nordøstlige Atlanterhav fra Barentshavet i nord til Mauretanien i syd. Det er en af de mest almindelige muslinger i Nordsøen og forekommer også i det vestlige Østersøen.

  Fiskeri

  Hjertemusling er en vigtig målart for fiskeriet i Storbritannien, Irland og Frankrig. I Danmark er det således kun lovligt at fange hjertemuslinger som »bifangst« og kun, hvis man har en licens for blåmuslingfiskeri. Lovgivning blev i sin tid lavet for at skåne hjertemuslingebestanden. Hvis bare 51 procent af en last er blåmuslinger, må 49 procent af den ifølge Fiskeristyrelsen godt være hjertemuslinger – også når »hjerterne« fanges i helt andre fjordområder og på helt andre tidspunkter, altså når fiskeri reelt er direkte. Fiskeriet foregå med muslingeskraber, som påvirker havbundens økosystem negativt.