Hjertemusling

Cerastoderma edule

  • Atlanterhavet FAO 27
   Bundskrab

  Biologi

  Hjertemusling er en af de mest almindelige muslinger i Danmark. Den foretrækker sandbund, hvor den lever nedgravet under sedimentoverfladen i ca. 5 cm dybte. Den tolererer relativt lave iltniveauer og kan endda overleve i flere dage i et iltfri miljø. Dyrene bliver normalt omkring 3 år og under særligt gunstige betingelser op til 9 år. Hjertemuslingen spiller en stor rolle som fødevarekilde til krebsdyr, fisk og vadefugle.

  Udbredelse

  Arten forekommer i det nordøstlige Atlanterhav fra Barentshavet i nord til Mauretanien i syd. Det er en af de mest almindelige muslinger i Nordsøen og forekommer også i det vestlige Østersøen.

  Fiskeri

  Hjertemusling er en vigtig målart for fiskeriet i Storbritannien, Irland og Frankrig. I Danmark er  det således kun lovligt at fange hjertemuslinger som »bifangst« og kun, hvis man har en blåmuslingelicens. Lovgivning blev i sin tid lavet for at skåne hjertemuslingebestanden. Hvis bare 51 procent af en last er blåmuslinger, må 49 procent af den ifølge Fiskeristyrelsen godt være hjertemuslinger – også når »hjerterne« fanges i helt andre fjordområder og på helt andre tidspunkter, altså når fiskeri reelt er direkte. Fiskeriet foregå med muslingeskraber, som påvirker havbundens økosystem negativt.

  *MSC
  WWF er i løbende dialog med Marine Stewardship Council (MSC) for at skabe forbedringer inden for centrale områder af MSC’s certificeringssystemer for fisk og skaldyr. På nuværende tidspunkt mener WWF, at der er behov for, at MSC lave en række ændringer i deres standard for fortsat at bevare sit ry som verdens førende standard for certificering af fisk og skaldyr. WWF er i mod visse MSC-certificerede fiskerier, som WWF mener ikke burde have været certificeret som bæredygtige og godt forvaltede. Klik her for at læse hele WWF’s erklæring om behovet for reformer i MSC.

  • Marine Stewardship Council - 1