Brosme

Brosme brosme

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (Va)
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27
   Bundlangline
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: IIIa; IV; IX; Vb; VIa; VII; VIII; XIIb
   Bundtrawl
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Barentshavet (I), Nordøstarktiske Hav og Norskehavet (II)
   Bundtrawl
  • Nordvestlig Atlanterhav FAO 21
   Bundtrawl

  Biologi

  Brosme er en stor hvidfisk med en smag, der minder meget om torsk. Brosmen er en torskefisk, der lever i koldt vand fra 20 m ned til 1.000 m dybde. Den vokser langsomt og kan i løbet af 20 år blive 90 cm lang og veje op til 10 kg.

  Udbredelse

  Brosmen findes i hele Nordatlanten inklusive Skagerrak og Nordsøen. Den ses hyppigt i farvandene omkring Island og Færøerne og mere sjældent ved det sydlige Grønland.

  Fiskeri

  Generelt klarer bestandene sig godt, men det kan ikke udelukkes, at den i nogle områder overfiskes. Fiskeri med langliner langs bunden har moderat påvirkning på økosystemet. Bundtrawl har i nogle områder en negativ påvirkning af havbunden, og der forekommer bifangst af truede arter i det nordøstlige Atlanterhav.

  Arten fiskes også af danske kystfiskere og fanges med passive fiskeredskaber, som har en lav påvirkning på havbunden, er meget selektiv og forbruger mindre brændstof. Kystfiskere driver oftest dagsfiskeri, hvilket resulterer i friskere fisk.