Havkat

Anarhichas lupus

  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (Va)
   Snurrevod, bundgarn, bundlangline
  • Nordøstlige Atlanterhav FAO 27: Island (Va)
   Bundtrawl

  Biologi

  Havkatten er en langsomt voksende eneboer. Lupus, det videnskabelige artsnavn, betyder ulv, og henviser til havkattens brede mund med skarpe tænder. Havkatten kan blive op til 150 cm og veje mere end 20 kg. Denne fisk foretrækker sandbund, mudder eller stenede områder. Den bevæger sig fra overfladen ned til 600 m. Deres føde består af hårdskallede dyr som muslinger og krabber, som de knækker åbne med deres massive tænder. Havkat er en værdsat spisefisk, der oftest tages som bifangst i forskellige fiskerier.

  Udbredelse

  Havkatten findes i de kolde farvande i hele Nordatlanten – fra den nordlige kyst af USA i vest til Østersøen i øst, men også omkring det sydlige Grønland, omkring Island samt i Barentshavet. Artens sydlige udbredelse strækker sig til den franske og spanske middelhavskyst.

  Fiskeri

  Havkatten er modtagelige for overfiskeri på grund af deres lange levetid og sene seksuelle reproduktion. Der findes ikke tilstrækkelig information om bestandenes tilstand, og de fanges mest som bifangst i andre fiskerier. Fiskeritrykket er generelt højt, men der er tegn på bedring. Både fiskeri med snurrevod og garn har lav påvirkning på havbund og levesteder. I fiskeriet efter havkat forekommer der bifangst af truede arter. Fiskeriet med bundtrawl kan endvidere have negativ påvirkning på sårbare dyr og deres levesteder.