Hvem styrer fiskeriet?

Fiskene i havet er vores fælles ressource, men også vores fælles ansvar. Der er mange spillere i forvaltningen af fiskeriet, både i Danmark og internationalt.


Fiskeriet i EU har siden 1983 været reguleret gennem EU’s fælles fiskeripolitik (CFP). Igennem CFP bestemmes blandt andet hvor mange fartøjer der må fiske, og hvor mange fisk der må landes. Den fælles fiskeripolitik tages ofte op til revision, hvilket heriblandt har medvirket til tydeligere mål for bæredygtigt fiskeri, og et forbud mod udsmid. Det vil sige at den uønskede del af fangsten der tidligere blev smidt tilbage i havet, hvoraf mindre en 10 % overlever, nu skal tages med i land.


EU’s fiskeriministre beslutter hvert til hverandet år EU’s fiskekvoter, altså hvor mange fisk af hver art der må fanges i bestemte områder. Beslutningerne tager udgangspunkt i videnskabelige anbefalinger, fra blandt andre Det Internationale Havsforskningsråd, ICES.


I Danmark er det Landbrugs- og Fiskeristyrelsen, under Miljø- og Fødevareministeriet, der varetager forvaltningen og kontrollen af fiskeriet.  Den danske fiskerikontrol har tre skibe i sin flåde, og foretager kontrol af erhvervsfiskeriet til søs, samt i havnene.


WWF arbejder for en langsigtet fiskeripolitik med bæredygtige forvaltningsplaner for alle fisk- og skaldyrsarter, samt at styrke fiskeriet med skånsomme redskaber.


WWF’s opskrift på et bæredygtigt fiskeri er: sunde marine økosystemer, en høj biodiversitet, en sund bestand af fisk og en robust og gennemsigtig forvaltning.