Naturskånsomt kystfiskeri (fangstmetoder)

Naturskånsomt kystfiskeri (fangstmetoder):

WWF arbejder for, at fiskeriet foregår på den mest naturskånsomme og bæredygtige måde og at alle eksisterende fiskerier hurtigst muligt bliver gjort bæredygtige og at der bliver udpeget flere beskyttede havområder, hvor der ikke må foregå fiskeri med bundslæbende redskaber.

I følgende oversigt kan du finde de fangstmetoder, som bliver anvendt af danske naturskånsomme kystfiskere.

Garn- eller netfiskeri

Disse redskaber anvendes til at fange mange forskellige arter. Maskestørrelsen afgør hvilke arter der fanges, og om der undgås at fange for små og unge, eller for store fisk. Garn er en passiv fiskerimetoder, der kun har lille påvirkning af havbunden og dens levesteder for havets dyr og planter.


Snurrevod

Snurrevod består af en tragtformet netpose, som sættes ud ved hjælp af mange meter reb og en ankerbøje, og hales efterfølgende ind mens fartøjet ligger stille. Snurrevod bruges i fiskeriet efter fladfisk, som rødspætte og ising, og er en forholdsvis naturskånsom fangstmetode.


Tejner

Tejner er netkasser med en tragtformet indgang, der sænkes ned på havbunden. De forsynes ofte med lokkemad og anvendes i fiskeriet efter jomfruhummer, hummer, krabber og blæksprutter. Tejner har en relativt lav påvirkning af havbunden og lille bifangst.


Krogfiskeri

Krogfiskeri udgøres af en line med en eller flere kroge, og lægges oftest ud steder, hvor det ikke er muligt at bruge trawl. Krogfiskeri har minimal påvirkning af havbunden.