Det gør WWF

WWF Verdensnaturfonden er en uafhængig miljø- og naturbeskyttelsesorganisation grundlagt i 1961.


Med mere end fem millioner støtter på tværs af fem kontinenter, og projekter i over 100 lande verden over, spiller WWF en vigtig rolle i den globale indsats for at beskytte klodens miljø og natur.

WWF arbejder for en bæredygtig fremtid, hvor mennesket lever i harmoni med naturen. Verden over er naturen under pres. Regnskove bliver ryddet, havene tømt for fisk og udledningen af drivhusgasser vender op og ned på klimaet. Verdens unikke naturområder og dyrearter er hårdt pressede. Vi arbejder for, at der er nok ressourcer til de kommende generationer i alle lande på kloden.

Vil du vide mere om WWF Verdensnaturfondens arbejde? Så kig forbi vores hjemmeside og læs om vores projekter verden over.

www.wwf.dk/wwfsarbejde


I følge FN er over 58 procent af verdens fiskebestande fuldt udnyttede, mens over 31 procent af verdens fiskebestande er direkte overfiskede. I WWF arbejder vi for havet og fiskene. For hvis ikke vi gør noget risikerer vi, at bestandene af mange af de fiskearter, vi spiser i dag, kollapser.

WWF arbejder for beskyttelse af de marine økosystemer og fiskebestandene, så vi kan sikre at der også i fremtiden er fisk at fange i havet.


Verdenshavene, og vore kyster, er hjem for en mangfoldighed af liv, og afgørende for fødevareressourcer, og menneskers trivsel, verden over. Men skadelig menneskelig aktivitet påvirker havets levesteder og arter, og derved også de mennesker der er afhængige af havet.


Havet er i dag udsat for forurening, miljøgifte, overfiskeri og meget andet der påvirker de naturlige økosystemer.

WWF’s arbejde for et levende hav indbefatter, at vi støtter og driver en række naturbevaringsprojekter verden over, med mål om at sikre en bedre beskyttelse og benyttelse af havmiljøet.


Læs mere om WWF’s arbejde på vores hjemmeside: www.wwf.dk/havogfiskeri