Miljømærkninger

Fisk og skaldyr med MSC, ASC og økologi-mærket får grønt lys i Fiskeguiden. WWF anbefaler disse certificeringer som det bedste valg for forbrugeren.

Ved at vælge certificerede fisk og skaldyr, bidrager du til at sætte en stopper for overfiskeri, gennem en bæredygtig udnyttelse af ressourcerne i havet, samt ved at mindske påvirkningen fra akvakultur.

Ved MSC eller ASC certificering er det en tredjepart som vurderer om fiskeriet, eller opdrættet, lever op til kravene i MSC og ASC.

Spørg efter miljømærkede fisk og skaldyr i din butik, eller på restaurant.


MSC – Marine Stewardship Council

MSC et er en international miljømærkning af fisk – og din bedste garanti for bæredygtighed. WWF var med til at etablere ordningen i 1997 sammen med Unilever.

MSC bygger på tre principper; bæredygtige fiskebestande, minimering af miljøpåvirkning og effektiv styring.

Fiskeriet skal være på et niveau, der er bæredygtigt for fiskebestanden. Det vil sige, at fiskeriet skal stoppes, før alle fiskene er fanget. Ethvert godkendt fiskeri skal fungere på en måde, så fiskeriet kan fortsætte i det uendelige, fordi ressourcerne ikke overudnyttes.

Fiskeriets indvirkning på havets økosystemer vurderes ud fra den eksisterende viden. Hvis der er viden om, at fiskeriet truer en given art eller et økosystem på lang sigt, skal der laves en handleplan for minimering af fiskeriets påvirkning.

Fiskeriet skal opfylde alle lokale, nationale og internationale love og have et ledelsessystem, der kan reagere på skiftende omstændigheder og sikre bæredygtighed.

www.msc.org/dk

 


ASC – Aquaculture Stewardship Council

ASC blev grundlagt i 2010, og er en international mærkningsordning for miljømæssig og social ansvarlig opdræt af fisk og skaldyr (også kaldt akvakultur). WWF har været i arbejdet omkring udviklingen af miljømærkningen ASC.

Akvakultur har længe været en af de hurtigst voksende fødevareproduktioner i verden, og halvdelen af de fisk og skaldyr, der bliver spist på globalt plan, kommer i dag fra opdræt.

Opdræt af fisk og skaldyr er generelt en god måde at sikre mad til verdens voksende befolkning. Men den hastigt voksende akvakulturindustri og mangel på planlægning, har medført omfattende problemer med vandforurening og ødelæggelse af værdifulde naturområder.

Når akvakultur foregår ansvarligt, kan det være en af de mest bæredygtige måder at brødføde verden på, det er derfor afgørende at minimere de negative indvirkninger på miljøet, og det er ASC-certificeringsordningen med til.

Nogle af de væsentligste ASC-parametre er:

  • et begrænset forbrug af kemikalier
  • at undgå stressede og syge fisk, der kan smitte vilde bestande
  • at begrænse overforbruget af ferskvand og energi til vandpumper
  • at benytte fiskefoder i dambrugene, der ikke er produceret af overfiskede arter
  • at undgå ændringer af hav- eller landmiljø omkring dambrugene
  • at ASC-ordningen er med til at få produktionen til at foregå på en fornuftig måde, som tager hensyn til arbejdsmiljø og lokalsamfundet

www.asc-aqua.org


Læs mere om de forskellige mærkningsordninger på vores hjemmeside:
www.wwf.dk/miljømærkedefisk