Hvilling

Merlangius merlangus

Hvilling var i gamle dage en fisk for de fattige, men med nedgangen i bestandene af andre torskefisk er hvilling blevet en mere almindelig spisefisk. Hvillingens kød er magert.

Hvilling er en lille torskefisk, 20-30 cm lang og med en vægt på mindre end 1 kg. Den kan kendes på sit overbid, og den mørke plet ved basis af brystfinnen. Hvilling lever typisk på 30-100 m dybde i områder med grus, sand og mudret bund.


Udbredelse

Hvilling er almindeligt forekommende i det østlige og nordøstlige Atlanterhav, fra Barentshavet i nord til Portugal i syd. Hvilling findes også i den vestlige Østersø og mere sjældent i Middelhavet.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

WWFs råd