Rødfisk

Sebastes mentella, Sebastes norvegicus

De største og ældste rødfisk, der nogensinde er fanget, menes at have været 100 år gamle. Det er dog vanskeligt at bestemme den præcise alder af den langsomt voksende fisk.

Rødfisk fra europæiske fiskerier tilhører to forskellige arter: den store rødfisk (Sebastes norvegicus) og dybhavsrødfisken (Sebastes mentella). Dybhavsrødfisken bliver op til 55 cm, mens den store rødfisk (dog sjældent) kan blive helt op til 100 cm. Rødfisk vokser langsomt og bliver sent kønsmoden.


Udbredelse

Både stor rødfisk og dybhavsrødfisk findes i hele Nordatlanten fra Canada til Norge. Stor rødfisk har den sydligste udbredelse og kan fanges i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og helt ned langs den portugisiske kyst.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Flydetrawl

Garn

Langline

Håndline, krog og line

WWFs råd