Torsk

Gadus morhua

Torsken er en af vores mest elskede madfisk og findes i hele Nordatlanten.

Torsk lever oftest tæt ved havbunden, ned til 600 m dybde. De fleste torskebestande vandrer gerne langt mellem deres leveområder og gydepladser. Torsk var engang endnu mere udbredt end i dag og har i århundreder været en vigtig handelsvare og fødekilde for befolkningen langs kysterne i Nordatlanten. I dag er bestandene betragteligt reduceret, og i 1992 forsvandt verdens største torskefiskeri ud for Newfoundland efter langvarigt og massivt overfiskeri.


Udbredelse

Torsken lever i de kolde farvande i hele Nordatlanten fra den nordamerikanske østkyst til Nordsøen og den østlige Østersø. Torsk er også almindelig i Grønland, Island og Barentshavet.


Fangstmetoder

Bundtrawl
Garn
Snurrevod
Flydetrawl
Langliner
Håndline, krog og line

WWFs råd