Tilapia

Oreochromis niloticusspp., Tilapia spp, Sarotherodon spp., Alcolapia spp.

Tilapia er en tropisk ferskvandsfisk, der har været brugt til opdræt i søer eller damme i over 4.000 år. I dag er den en global udbredt kommerciel opdrætsart.

Tilapia er en fællesbetegnelse for en række afrikanske ferskvands-fiskearter i cichlide-familien. De kan blive 9 år gamle, måle 60 cm og veje op til 5 kg.


Udbredelse

Tilapia er den almindelige betegnelse for flere nært beslægtede arter, som alle naturligt findes i floder og søer i Afrika og Mellemøsten. Tilapia er en yndet opdrætsfisk i Afrika, Asien og Amerika.


 

Opdrætsmedtoder

Damme

Netbure

Traditionelle dambrug

Recirkulerende akvakulturanlæg

 

WWFs råd