Stenbider

Cyclopterus lumpus

Stenbider-hunnen kaldes også en kvabso. Stenbideren vandrer langt for at komme til de dybere vandlag, hvor den opholder sig om vinteren. Tilsvarende rejser den til lavere og varmere vand om sommeren.

Stenbideren lever ned til 900 meters dybde og foretrækker stenet bund, men gemmer sig undertiden også mellem tangplanter på lavere vand. Hunnerne bliver sjældent mere end 50 cm, hvilket dog er større end hannerne, som maksimalt bliver 30-40 cm.


Udbredelse

Stenbideren lever i hele Nordatlanten fra Nordamerika, Grønland, Island, Barentshavet og ned til Portugals kyster.


Fangstmetoder

Garn

Bundtrawl

WWFs råd