Mørksej

Pollachius virens

Mørksej er også kendt som gråsej eller bare sej.

Mørksej er en torskefisk, men har kun den karakteristiske skægtråd mens den er ung. Den lever i stimer i de øvre vandlag og ned til 250 m dybde, og findes ofte omkring vrag. De lever af små krebsdyr og mindre fisk, bliver 30-100 cm og kan leve i op til 25 år.


Udbredelse

Mørksejen findes i hele Nordatlanten.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

WWFs råd