Rødtunge

Microstomus kitt

Rødtungen er slet ikke en tunge, men nærmere beslægtet med rødspætten. Den kendes på sin lille mund og sit rødbrune glatte skind.

Rødtungen er en fladfisk, der typisk findes på hård bund og grus på 10-150 m dybde. Den lever af orme, muslinger og andre bunddyr, og bliver sjældent større end 40 cm.


Udbredelse

Rødtungen lever i det nordøstlige Atlanterhav fra Barentshavet til Biscayen.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

WWFs råd