Rødspætte

Pleuronectes platessa

Rødspætten er Europas økonomisk vigtigste fladfisk.

Rødspætten er en bundfisk, der lever på sandede og stenede områder ned til 250 m dybde. Det er en havfisk, men den kan også tilpasse sig brakvand og kan derfor findes i bl.a. flodmundinger.


Udbredelse

Rødspætten er vidt forekommende ved de europæiske kyster. Rødspætten findes i hele det nordøstlige Atlanterhav.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

WWFs råd