Regnbueørred, opdræt

Oncorhynchus mykiss

Danmark er en af verdens ti største producenter af regnbueørred.

Regnbueørred bliver normalt 1-2 kg, men kan blive op til 80 cm og ca. 20 kg. Regnbueørreden lever ikke frit i Danmark, men af og til kan man fange undslupne fisk fra akvakultur ved vores kyster. Det første danske opdræt blev oprettet i 1889, og Danmark var dermed et af de første lande til at opdrætte regnbueørred.


Udbredelse

Regnbueørreden er naturligt hjemmehørende i Nordamerika og Nordasien, men opdrættes i dag i hele verden og er en vigtig opdrætsfisk i Europa.


Opdrætsmetoder

Traditionelle dambrug uden eller lav recirkulering (landbaseret opdræt)

Recirkulationsanlæg (landbaseret opdræt)

Åbne netbure (hav)

WWFs råd