Pighvar

Scophthalmus maximus

Pighvar er en venstrevendt fladfisk i modsætning til de højrevendte, som vi kender fra rødspætten og skrubben.

Kroppen på en pighvar er næsten cirkelformet, og oversiden har ingen skæl, men store pigge. Den bliver op til 50 cm for hanner og 70 cm for hunner, den kan veje op til 15 kg og blive 25 år gammel. Den lever på 20-70 m dybde og helst på sandet eller stenet bund.


Udbredelse

Pighvar findes langs hele Atlanterhavskysten, fra Island til Nordnorge ned til Marokko og i hele Middelhavet. I de danske farvande findes den i Nordsøen, Skagerrak, Kattegat og i Østersøen.


Fangstmetoder

Bundtrawl

Garn

Snurrevod

Landbaseret opdrætsanlæg

WWFs råd